Boj proti odpornosti na antibiotike – je v vaših rokah

razkuzevanje in higiena rok (5)
Je bil osrednji moto WHO ob 5. maju Svetovnem dnevu higiene rok.

WHO nas poziva, da se v okviru kampanje REŠITE ŽIVLJENJA – RAZKUŽITE ROKE, osredoto?imo na boj proti odpornosti mikroorganizmov na antibiotike. Higiena rok pa je še vedno temelj prepre?evanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. Z zdravstvom povezane okužbe predstavljajo velik problem in zato se je potrebno osredoto?iti na ukrep, ki prinaša uspeh ter lahko reši mnogo življenj. Ta ukrep je higiena rok.

Zakaj torej kampanja rešite življenja: umijte roke?
Higiena rok ni razkošje je pa bistvenega pomena za varno in u?inkovito delo v vseh zdravstvenih sistemih. Neizvajanje higiene rok v klju?nih trenutkih šteje kot kriti?en dogodek kakovostne oskrbe. Pove?anje doslednosti higiene rok pa lahko zmanjša prenos mikroorganizmov v zdravstvu za 50% ali ve?. Higiena rok je pomembna za zdravstvene delavce, paciente in njihove svojce ob vsakem stiku v zdravstvenih ustanovah. Kampanja poziva in nagovarja ljudi po vsem svetu. Higiena rok, izvedena ob pravi priložnosti, vsako leto reši milijone življenj. Preberi več

Utrinki iz vaje letalske množi?ne nesre?e na Štefanji Gori #gorenjska2014

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (28)

V soboto, 11. oktobra 2014, se je na širšem obmo?ju Štefanje Gore odvila vaja letalska nesre?a Gorenjska 2014, namenjena preverjanju pripravljenosti sil za zaš?ito in reševanje za ukrepanje ob letalski nesre?i. V vaji je strmoglavilo letalo s 30–50 potniki, ki so po strmoglavljenju po prvih informacijah mrtvi oziroma težko poškodovani.

Na vaji je sodelovalo 310 oseb in 60 vozil ter okoli 150 ostalih udeležencev (imitatorjev, ocenjevalcev, opazovalcev in drugih). Preberi več

?revesje – prva bojna linija imunskega sistema

_DSC0254

Na predavanju o probiotikih in krepitvi imunskega sistema, ki je bilo v Ljubljani 11. 6., smo lahko slišali, kako je ?revesna flora temelj zdravja, zato bi se morali že kot otroci nau?iti skrbeti za svoje ?revesje.

Dr. Heide de Togni, ki je po izobrazbi farmacevtka in kemik ter deluje že vrsto let kot raziskovalka  mikrobiote in probiotikov, ter naturopatinja Erika Brajnik sva poudarili pomen zdravega ?revesja za zdravje celega telesa. Dandanes se vse bolj uveljavlja transplantacija mikrobiote, presaditev ?revesne flore ?loveku, ?igar imunski sistem je slab zaradi intenzivnih terapij z zdravili. ?lovek, ki je danes bolan, je po transplantaciji mikrobiote naslednji dan zdrav! Preberi več

Konferenca o raziskovanju in prepre?evanju samomora v Piranu z mednarodno udeležbo uglednih strokovnjakov tudi letos uspešna

preprecevanje samomora
Piran, Koper, 14. maj 2014 – Letos je že peti? zapored na Primorskem potekala mednarodna konference Triple I (Intuition, Imagination, Innovation) o samomorilnem vedenju pri nas in v svetu.

Udeležili so se je svetovno znani strokovnjaki s podro?ja suicidologije, med njimi profesor Diego De Leo, pobudnik Svetovnega dneva prepre?evanja samomora in vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCRP UP IAM), profesorica Lakshmi Vijayakumar, vodja Centra za prepre?evanje samomora v Chennai v Indiji, profesor Rory O’Connor z Univerze v Glasgowu na Škotskem in predsednik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora, profesor Zoltan Rihmer iz Oddelka za klini?no in teoreti?no duševno zdravje in Oddelek za psihiatrijo in psihoterapijo iz Budimpešte, profesorica Gwendolyn Portzky, iz Enote za raziskovanje samomora Univerzitetne bolnice v Ghentu v Belgiji, ter asistentka in namestnica vodje SCRP UP IAM, Vita Poštuvan. Preberi več

»?ezmerna telesna teža in debelost pri otrocih – glasnika slabšega zdravja in krajšega življenja današnje generacije otrok v Sloveniji«

debel otrok debelost pri otrocih

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v okviru evropskega projekta EuroHeart II, dne 26.11.2013 pripravilo nacionalno strokovno sre?anje: »?ezmerna telesna teža in debelost pri otrocih – glasnika slabšega zdravja in krajšega življenja današnje generacije otrok v Sloveniji«. Na sre?anje je prišlo 120 udeležencev, najve? s podro?ja zdravstva, šolstva in predstavnikov NVO.

Preberi več

15. Fajdigovi dnevi Kranjska Gora 2013

Kranjska Gora Fajdigovi dnevi 2013

Letos že XV. strokovno sre?anje v ?ast gorenjskem družinskem zdravniku in ginekologu, dr. Božidarju Fajdigi, je spet potekalo v ?udovitem vremenu, tako da je že sam prihod v Kranjsko goro ponujal  resni?en užitek.

Nato nas je uvodoma z glasbeno to?ko pozdravila evrovizijka Eva Boto in nas tako sprostila pred celodnevnim delom.

SAMSUNG

Prvi dan sre?anja je obsegal pet sklopov. V prvem sklopu so nam s strokovnega stališ?a osvetlili vlogo omega-3 maš?obnih kislin. Kot je razložil magister farmacije Bojan Potr?, sta najpomembnejši omega-3 kislini eikozapentaenojska (EPA) in dekozoheksaenojska (DHA), ki se nahajata predvsem v ribah, algah in krilu.

Preberi več

Mednarodna vaja Karavanke 2013

Vaja karavanke 2013 resevalna vaja predor karavanke 2013 (7)

8. oktobra 2013 med 19. in 24. uro se je pred in v predoru Karavanke odvijala reševalna vaja, kjer je bilo približno 300 slovenskih pripadnikov sil za zaš?ito in reševanje in 160 avstrijskih.

Predpostavka vaje je bila, da je po tr?enju vozil v predoru izbruhnil požar, njen namen pa usposabljanje sil za intervencije in preverjanje, kakšne so zmogljivosti ukrepanja ob takšnih nesre?ah. Zadnja vaja v predoru Karavanke, najdaljšem enocevnem predoru v Sloveniji, ki zahteva druga?ne metode reševanja, je bila leta 2009.

Na vaji so sodelovali predstavniki 25 razli?nih ustanov, slovenskih in avstrijskih, ki so pristojne za ukrepanje, ?e bi do nesre?e v predoru prišlo. 460 pripadnikov sil za zaš?ito in reševanje se je urilo za intervencijo, približno 300 je bilo slovenskih in 160 avstrijskih. ?e štejemo vse, ki so vajo pripravljali, od štabov CZ do organizatorjev in pripravljavcev deloviš?a ter drugih, je sodelovalo ve? kot 720 ljudi.

Preberi več

Konferenca – vrednost inovacij 2013

Vrednost Inovacij-3

Boljše zdravje je gonilo gospodarske rasti in pomemben parameter družbene blaginje

Pomembna vloga novih zdravil.

Zdrava družba je tudi bolj produktivna družba, torej se zdravje prebivalstva posredno in neposredno odraža na gospodarski uspešnosti družbe. S podaljševanjem življenjske dobe, ki se je, na primer, zaradi novih protivnetnih zdravil in bolj u?inkovitega zdravljenja kroni?nih bolezni ter rakavih obolenj v zadnjih 60 letih podaljšala za 9 let, se podaljšuje tudi produktivnost posameznika in s tem gospodarska produktivnost družbe kot celote.

prof. dr. Rasto Ovin_sp

Inovativna zdravila in gospodarska rast.

Inovativni zna?aj nemške zdravstvene industrije je bil recimo eden od razlogov za gospodarsko rast v tej državi v zadnjem ?asu. V letu 2010 so tamkajšnja podjetja realizirala okrog 10,4 milijarde evrov bruto dodane vrednosti; od leta 2005 do 2010 se je ta tako pove?ala za okrog 2,9 milijarde evrov (za 38 odstotkov), kar pomeni 6,6-odstotno letno stopnjo rasti, ta pa je višja od stopnje rasti nemške industrije (2,2-odstotna stopnja). Farmacevtska industrija je med najbolj intenzivnimi panogami glede na obseg vlaganj v raziskave in razvoj ter glede na dodano vrednost na vsak vložen evro.

Preberi več

Poro?ilo s sinapsine nevroznanstvene konference 2013

zamozgane

Medicinska fakulteta v Ljubljani je med 26. in 29. septembrom gostila Sinapsino nevroznanstveno konferenco,  kjer se je približno 200 nevroznanstvenikov, študentov, farmakologov in zdravnikov osredoto?ilo na najnovejša spoznanja delovanja možganov in živ?evja.

Preberi več

10 let helikopterske enote nujne medicinske pomo?i in galerija helikopterjev

10 let enote hnmp

Enota Helikopterske nujne medicinske pomo?i (HNMP) je organizirana v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske.
Julija 2003 je pri?el z delovanjem Pilotski projekt helikopterske nujne medicinske pomo?i v Sloveniji pri Ministrstvu za zdravje republike Slovenije.

Preberi več