ZA ŽIVLJENJE! – Znanje rešuje življenja

za zivljenje

Se zavedate koliko ljudi letno umre zaradi zastoja srca?

Bi si upali pristopiti in pomagati sorodniku, sosedu ali znancu v življenjski stiski?

Kakšno je vaše znanje prve pomo?i?

Preberi več

Malta – izmenjava študentov zdravstvene nege – utrinki

V letu 2013 sem v okviru izmenjave za 3 mesece obiskal Malto, kjer sem tudi opravljal klini?no prakso. Prva stvar kar sem jo opazil je, da je otok mo?no bolj vro? kot pa naša zelena deželica. Pesek je povsod, ker ga na otok prinese afriški veter iz Libije, v?asih se vprašaš ali je to mogo?e, da je vsak dan povsod pesek. Doma?ini so po naravi ?ista ?rno bela slika v primerjavi z nami, so sproš?eni in celotno življenje si vzamejo po?asi in z užitkom.

100_0913

Preberi več

Zasavje za zdravje 2013

Sreda, 10. 4. 2013 v Zagorju ob Savi, je bila son?na in prijazna, kot nalaš? za prireditev, ki so jo organizirali dijaki zaklju?nih letnikov programa Zdravstvene nege. Son?en in topel dan je vabil na ploš?ad pred muzejem kjer so naši dijaki: merili krvni sladkor in tlak, seznanili obiskovalce s programoma Dora in Svit ter jih opozorili na nevarnost rakavih obolenj.

zdravje zasavje

Ker je naše zdravje odvisno od življenjskega sloga so dijaki opozorili na pomen zdrave prehrane in gibanja tudi s slastnimi smoothiji in zumbo.

Preberi več

Današnja podoba Zdravstvene Nege

Podoba Zdravstvene Nege v modernih ?asih je velikokrat neprepoznavna oziroma v ve?ini, ko nas laiki ocenjujo se pokaže neznanje in negativna mnenja o našemu poklicu. Ta degradirana podoba se ni razvila samo v današnjih modernih ?asih pa? pa je po?asi degradirala že od momenta, ko se je rodila na Krimskih bojiš?ih.

Preberi več

Pravilna – zdrava prehrana zdravstvenih delavcev

To je tematika, ki jo zdravstveni delavci zelo dobro poznamo saj jo promoviramo vsem drugim skoraj vsak dan. Vendar kaj pa naša prehrana ?

Preberi več

Komunikacija v zdravstvu iz perspektive študenta

Komunikacija je kot vsi vemo izmenjavanje informacij med dvema ali ve? osebki.

Vendar pa je to le uradna definicija te besede, dosti bolj je pomembno dejstvo, da bo pacient glede na komunikacijo na oddelku doživljal svoj obisk zelo razli?no.

Preberi več

Brezpla?ni obnovitveni te?aji prve pomo?i za laike

Se zavedate koliko ljudi letno umre zaradi zastoja srca?

Bi si upali pristopiti in pomagati sorodniku, sosedu ali znancu v življenjski stiski?

Kakšno je vaše znanje prve pomo?i?

Preberi več

Študentska obremenjenost iz perspektive študenta

Študenti zdravstvene in babiške nege po Sloveniji smo v današnjih ?asih še pod ve?jim stresom kot kadarkoli prej.  Po eni strani imamo šole, ki nas obremenjuje z obveznimi seminarji, predavanji ter klini?nimi praksami ter seveda z izpiti, po drugi pa imamo državo, ki nam jemlje vse ve? bonitet ter nas dodatno bremeni z znanjem, da bo delavcev za naš poklic v Sloveniji vse ve? in bo nekaterim iskanje službe zelo oteženo.

Vendar pa, kako naj se razbremenimo ?

Tukaj bi vam lahko nalagal glede dihalnih vaj in tiso? drugih tehnik sproš?evanje, vendar pa to ni moj namen. Vsak od nas ima svoje hobije, svoje koti?ke za sproš?anje ter druga?ne motivacije. Lahko bi šel ?ez celotno Hierarhijo Potreb a dejstvo je, da mora vsak od nas si najti neko svojo tehniko sproš?anja.  Skratka namesto, da se nervirate … carpe diem.

Projekt virus in 1.december svetovni dan boja proti AIDS-u

IMG_8277Projekt VIRUS je javnozdravstveni projekt, ki poteka pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. S projektom želimo študentje medicine odgovoriti na problematiko spolno prenosljivih okužb (SPO) v Sloveniji.

Naše delovanje je osredoto?eno predvsem na dva nivoja: izobraževanje u?encev in dijakov o SPO in varni spolnosti na naših delavnicah ter izobraževanje oz. ozaveš?anje širše javnosti z vseslovensko akcijo ob 1. decembru – dnevu boja proti aidsu.

Delavnice potekajo tekom celega leta predvsem na osnovnih in srednjih šolah ljubljanske regije ter v nekaterih šolah v doma?ih krajih izvajalcev. Mladim skušamo na njim ?im prijaznejši in nevsiljiv na?in (t.i. peer education) približati tematiko spolnosti, jih izobraziti o SPO ter o zaš?iti pred njimi.

Poseben poudarek je deležna okužba z virusom HIV. Tako vsako leto izobrazimo med 3000 in 3500 mladih.

1. december je mednarodni dan boja proti aidsu.

Na ta dan povsod po svetu potekajo najrazli?nejše akcije in programi, ki ljudi opozarjajo na probleme okužbe z virusom HIV in aidsa. V Društvu študentov medicine Slovenije smo se že pred dvanajstimi leti odlo?ili, da tudi mi aktivno pristopimo k boju proti tej bolezni sodobnega sveta.

V ta namen bomo letos že enajsto leto zapored pod novim sloganom Prenašaj sporo?ilo, ne virusa organizirali akcijo »1. december – svetovni dan boja proti aidsu«.

Preberi več