Zbiranje zamaškov za Dejana Grilja

Dejan Grilj je pred tremi leti in pol v delovni nesre?i izgubil obe roki v nadlahti. Za nakup bionskih protez, ki bi mu povrnile vsaj delno samostojnost, mora zbrati 170.000 €.

Na KOŽB oddelku Univerzitetnega klini?nega centra v Ljubljani zbiramo zamaške za našega bivšega pacienta. Zamaške prinesite Barbari Železnik, ki jih bo nato 1x mese?no predala Dejanovi Mami.

Lahko pa mu pomagate tudi z sms darovanjem:

Pošljite sms s klju?no besedo DEJAN na 1919 in donirajte 1 eur  (mobitel daruje 100% znesek, si ne vzame provizije).

DEJANOVA ZGODBA:

Kot elektromonter zaposlen pri Elektru Ljubljana je vsak dan opravljal izjemno nevarna in zahtevna redna vzdrževalna dela. Na nekem daljnovodu pri Sodražici so vstavljali in podaljševali izolatorske verige, saj se je ob slabem vremenu že nekaj ?asa pojavljal preboj in s tem izpad elektri?ne energije. Preberi več

Misli, ki jokajo

Sem Andrej Pegan rojen 21.9. 1974  in sem imel leta 1996 hudo prometno nesre?o v kateri mi je umrl prijatelj jaz pa sem utrpel, tako fizi?ne kakor psihi?ne poškodbe.

Tako sem postal invalid 1. stopnje po poškodbi glave.
Na za?etku sem bil v komi.
Preberi več

Transplantacija srca in razstava organov v Londonu

Pacientka, ki je preživela transplantacijo srca je obiskala Londonsko razstavo z imenom The Heart. To ne bi bilo ni? takega, ?e ne bi šla obiskat svojega srca namo?enega v formaldehid.  Krasno je gledati svoje srce na razstavi živ kajne ? =)

Jennifer stara 23 let iz Anglije je imela transplantacijo 4. Junija 2007.  Darovala je svoje bolno srce srce organizaciji za donacije.

S tem ho?ejo predstaviti javnosti kako pomembno je darovanje organov.  ?e ne bi dobila novega doniranega  srca je danes ne bi bilo na razstavi.

Pravi, da je bil pogled na njeno srce izven njenega telesa izredno ?ustveno. Sedaj vidim kaj me je delalo tako nesre?no in kmalu pokopalo pravi. Z novim srcem bom zaživela na novo in polno življenje.

heart.jpg

Upravi?eni bi morali biti vsaj do ustreznega zdravstva

?eprav je zdravstvo zapleteno in zahteva dolgoro?ne študije, pa bi kljub temu ljudje morali biti deležni vsaj tiste nujne pomo?i.

V ?asopisih je dnevno zaslediti napake, ki jih storijo zdravniki ali medicinske sestre. Tako so na ra?un malomarnosti in pomanjaknja profesionalnosti v zadnjih mesecih ugasnili že dve življenji. In strah ljudi? Se ta ob obiskih bolnišnic le še ve?a in ljudje vedno bolj skrbno izbirajo bolnišnico, ki jo bodo obiskali.

Morda to po?nemo opravi?eno?

Zdravstvo, ki je namre? vedno bolj razvito in so na voljo vedno ve?je možnosti nekomu pomagati in mu rešiti oz. omogo?iti normalno življenje, nazaduje? V smislu tistih pomembnih vrednot, ki jih starši skušajo vtrniti v nas že od rojstva.

Vrednot prijaznosti, pravi?nosti, doslednosti in želje po spoznanju kar res želimo postati. Vsak dober zdravnik in medicinska sestra mora imeti v sebi trohico prijaznosti, ko pacient stopi v sobo.

Marsikatera se namre? ne zaveda, da lahko hudo bolnemu pacientu z majhno merico nasmeha polepša dan. Doslednost in pravi?nost – zakaj tudi v bolnišnicah ne bi veljalo pravilo enakopravnosti in bi se vsakemu pacientu posvetili enakovredno in z enako mero doslednosti? Ob obiskih raznih bolnišnic in zdravsvenih ustanov, je namre? velikokrat zaslediti nerazpoloženost in slab odnos zaposlenih.

Moj cilj ni udrihti po zdravstvu, vse kar želim povedati je namre? to, da bi se tega poklica naj lotili le tisti, ki si tega res želijo, saj bodo le tako dosegali kakovostno delo in bodo kos tudi drugim zdravniškim in predvsem ?loveškim vrlinam na delovnem mestu.

Pacienti in laiki

Sekcija namenjena pisanju pacientov, bolnikov in vseh ostalih, ki niso zaposleni v zdravstvu.

Prostor za pisanje spletnih dnevnikov vaših izkušenj, doživetij, pohval, kritik, želj po spremembah, vaše osebne zgodbe itd… Odkrijte in povejte ostalim, ki še niso preživeli dnevov, tednov v bolnišnici kakšni so ob?utki…. skratka delite mnenja z drugimi…

Razpišite se lahko tudi o svoji bolezni, poteku zdravljenja, ozdravitvi, spremembah in pogledu na življenje pred in po boleznijo itd…

Vam kakšna zgodba že dolgo leži na duši ? Sedaj imate priložnost, da jo zaupate celotni Sloveniji.

pacienti.jpg