Brezplačni obnovitveni tečaji prve pomoči za laike

Se zavedate koliko ljudi letno umre zaradi zastoja srca?

Bi si upali pristopiti in pomagati sorodniku, sosedu ali znancu v življenjski stiski?

Kakšno je vaše znanje prve pomoči?


Odgovore in obnovitev veščin vam lahko ponudimo mi!

Projekt »Za življenje! Ljubljana« izvaja brezplačne obnovitvene tečaje prve pomoči za laike.

Tečajniki se bodo s pomočjo inštruktorjev (študentov medicine) naučili temeljnih postopkov oživljanja in uporabe avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED).

Tečaji bodo v  aprilu in maju:

25. 4. 2012; Å OU po fakultetah- FRI

26. 4. 2012; Å OU po fakultetah

8. 5. 2012; Å OU po fakultetah- FDV

9. 5. 2012; Å OU po fakultetah

10. 5. 2012; Å OU po fakultetah- BF

16. 5. 2012; Tečaj na Medicinski fakulteti

Prijavite se lahko na: http://www.zazivljenje.org/lj

Vabljeni!

Projekt »Za življenje!« je projekt študentov medicine, ki v okviru Društva študentov medicine Slovenije organizira brezplačne tečaje prve pomoči za laike.

V Sloveniji vsak dan umre 5 do 6 ljudi zaradi srčnega zastoja, ki predstavlja najpogostejši razlog smrti pri nas. S hitro prepoznavo tega in drugih ogrožajočih stanj ter primernim ukrepanjem lahko rešimo življenje.

Vendar pa bi ponesrečencu pomagal le eden od desetih mimoidočih. Razlogi za to so različni: ljudje ne vedo kaj storiti in se bojijo, da bi škodili ponesrečencu; v trenutku nesreče jih pogosto zagrabi panika.

Projekt Za življenje! na tečajih prve pomoči laike nauči pravilnih postopkov oživljanja. Poudarek naÅ¡ih tečajev je na praktičnem delu, v okviru katerega laiki sami večkrat izvedejo pravilne postopke oživljanja. S tem pri ljudeh zmanjÅ¡amo strah pred nudenjem prve pomoči ter pripomoremo k temu, da v primeru nesreč in nujnih bolezenskih stanj več laikov priskoči na pomoč. Zato se naÅ¡ moto glasi ‘Znanje reÅ¡uje življenja!’.

Tečaj sestavlja uvodno teoretično predavanje ter 4 delavnice. V prvem delu tečajniki pod vodstvom izkušenega predavatelja ponovijo teoretične osnove prve pomoči. Nato se razdelijo na 4 manjše skupine ter se lotijo praktičnega dela.

Vsako delavnico vodita dva študenta medicine, ki tečajnikom prikažeta pravilno izvedbo določenega postopka, ki ga nato izvedejo tudi sami.

Na prvi delavnici vadijo temeljne postopke oživljanja (TPO) na lutki, na drugi se seznanijo z uporabo avtomatskega zunanjega defibrilatorja (AED), na tretji se učijo pravilnega povijanja različnih vrst ran ter imobilizacije udov, na četrti pa  spoznajo in vadijo različne položaje, ki se uporabljajo v prvi pomoči (položaj za nezavestnega…) in se naučijo pomagati človeku, ki se duši. Namen delavnic z majhnim številom tečajnikov je, da imajo ti možnost vse ukrepe prve pomoči izvesti sami.

Večina udeležencev je s tečaji izredno zadovoljna in menijo, da bi bilo potrebno imeti obnovitvene tečaje prve pomoči vsaj enkrat letno. Študentje pa stremimo k temu, da bi brezplačne tečaje omogočili čim večjemu številu posameznikov.