Boži?nica ali trinajsta pla?a in ZAKAJ V ZDRAVSTVU NE ?

no-money.jpgŽe nekaj let se sprašujem in se grenkobno sprijaznim z dejstom, da boži?nice ne bo.

In že nekaj let se sprašujem zakaj je temu tako ? V ?em smo tako druga?ni zdravstveni delavci od drugih poklicev, da nismo upravi?eni do boži?nice.

?e smo že pošteni celo leto garamo, tako kot vsi drugi zaposleni v katerikoli dejavnosti v tej nagli fazi razvoja in ‘visoke’ gospodarske rasti.

Kaj zdravstvena ustanova ni gospodarska družba in nima ni? dobi?ka ? So le izgube ?

Nekateri pravijo, da denar ostaja v zdravstvu, drugi spet da je denarja dovolj.. a vprašajmo se kam gre ves ta denar. Javni sektor gor al dol je itak samo izgovor in zakonska ovira pri ‘talanju boži?nice’

Vprašajmo se potem, ?e se gremo že fairplay po celi državni enako kako lahko nekatere javne zdravstvene ustanove ‘podelijo boži?nico zaposlenih oz. samo zdravnikom’.

Namesto, da bi se stimuliralo in dalo malce vzpodbude vsaj z finan?nega vidika že tako preve? obremenjene zdravstvene delavce pa je žal vsako leto isto :) Boži?nica NO GO.

Še malce iz ‘nedefiniranega zakona’

Še lani so se nekateri spraševali ali se dodatno izpla?ani prejemek konec leta šteje kot pla?a
ali nagrada, saj izraza 13. pla?a in boži?nica nista bila “poimensko” navedena v nobenem od
zakonskih predpisov, ki urejajo prejemke iz delovnega razmerja (Zakon o izvajanju dogovora
o politiki pla? za obdobje 2004 – 2005,..

Ni ve? dvoma. V primeru izpla?ila 13. pla?e ali boži?nice gre za pla?o!!!
Ne glede na uporabljen izraz (13. pla?a, boži?nica,….) pa iz kolektivnih pogodb izhaja, da se
ta del pla?e lahko izpla?a pod pogojem, da podjetje uspešno posluje. Gre za pla?o na podlagi
uspešnosti poslovanja

Mediji poro?ajo, da so delavci 13. pla?e oziroma boži?nice prejeli izpla?ane tudi v nedenarni
obliki. Tovrstna oblika izpla?ila ni v nasprotju z veljavno zakonodajo. Zakon o delovnih
razmerjih namre? dolo?a, da se pla?a lahko izpla?a tudi v drugih vrstah pla?il, ?e je tako
dolo?eno s kolektivno pogodbo. Iz 49. ?lena SKPgd izhaja, da se delodajalec in
reprezentativni sindikat pri delodajalcu dogovorita tudi o tem ali se ta del pla?e izpla?a v
denarju ali delnicah. Iz komentarja Zakona o delovnih razmerjih, GV, Ljubljana 2003, str.
518, 3. odstavek, je razvidno, da med taka pla?ila sodijo razli?na pla?ila v naravi oziroma
razli?ne nedenarne oblike, kot so: stanovanje, hrana, uporaba avtomobila v osebne namene,
drugo blago ali storitve oziroma bonitete, boni in podobno.

Boži?nica oziroma 13. pla?a:
1. je izredno izpla?ilo pla?e iz naslova uspešnosti poslovanja gospodarske družbe,
2. se izpla?a, ?e to izhaja iz predhodnega dogovora med delodajalcem in
reprezentativnim sindikatom
3. se zagotovo šteje v pokojninsko osnovo, ?e je izpla?ana v denarni obliki, v primeru
nedenarne oblike so mnenja lo?en…

?e malce premeljemo tole je morda kriv sindikat in delodajalci ? ( 2. se izpla?a, ?e to izhaja iz predhodnega dogovora med delodajalcem in
reprezentativnim sindikatom) ali pa g.Virant ?

Zanima me predvsem zakaj je temu tako in zakaj nekateri dobijo in ve?ina ne ? Kako pa je pri zasebnikih talajo boži?nico zaposlenim ali tudi ne ?

In lahko verjetno sam odalje lepo fino ?i?amo pa ?akamo, da bomo kdaj ugledali lu? 13.pla?e v zdravstvenem sistemu. Vedno bo pa veljal moto Denarja za pla?e zaposlenih ni ‘ Za drago opremo in razpise, ki se vle?ejo po deset let pa :)

Ahja vaši komentarji bite :)