Boj proti odpornosti na antibiotike – je v vaših rokah

razkuzevanje in higiena rok (5)
Je bil osrednji moto WHO ob 5. maju Svetovnem dnevu higiene rok.

WHO nas poziva, da se v okviru kampanje REŠITE ŽIVLJENJA – RAZKUŽITE ROKE, osredoto?imo na boj proti odpornosti mikroorganizmov na antibiotike. Higiena rok pa je še vedno temelj prepre?evanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. Z zdravstvom povezane okužbe predstavljajo velik problem in zato se je potrebno osredoto?iti na ukrep, ki prinaša uspeh ter lahko reši mnogo življenj. Ta ukrep je higiena rok.

Zakaj torej kampanja rešite življenja: umijte roke?
Higiena rok ni razkošje je pa bistvenega pomena za varno in u?inkovito delo v vseh zdravstvenih sistemih. Neizvajanje higiene rok v klju?nih trenutkih šteje kot kriti?en dogodek kakovostne oskrbe. Pove?anje doslednosti higiene rok pa lahko zmanjša prenos mikroorganizmov v zdravstvu za 50% ali ve?. Higiena rok je pomembna za zdravstvene delavce, paciente in njihove svojce ob vsakem stiku v zdravstvenih ustanovah. Kampanja poziva in nagovarja ljudi po vsem svetu. Higiena rok, izvedena ob pravi priložnosti, vsako leto reši milijone življenj.

Bolnišnica Jesenice je s svojimi aktivnostmi pristopila h kampanji. Tako smo, 5.5.2017 od 9.30 dalje, na vhodu v bolnišnico pripravili dve stojnici, kjer smo izvajali delavnice higiene rok za zaposlene v bolnišnici, paciente in obiskovalce. Vsak si je lahko razkužil roke in preveril, ?e postopek zna pravilno izvesti. Ob 10.30 uri pa je skupina Colorado sisters izvedla country plese, s katerimi smo želeli sporo?iti, da se higiene rok, da nau?iti in izvesti tako kot plesnih korakov. Potrebna je vaja, motivacija in dober u?itelj. Dijaki srednje zdravstvene šole Jesenice so simboli?no prikazali, da prekomerna uporaba antibiotikov ni varna. Obiskali so nas otroci iz bližnjega vrtca Angelce Ocepek in s svojo prisotnostjo in s svojimi izdelki prispevali k prepoznavnosti pomena doslednega izvajanja higiene rok.

Higiena rok je kazalnik, merilo uspešnosti izvajanja programa prepre?evanja okužb povezanih z zdravstveno oskrbo. V Splošni bolnišnici Jesenice (SBJ) izvajamo opazovanje rok po metodologiji pet trenutkov za higieno rok v skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije (WHO, 2009). Opazovanje se izvaja preko celega leta. Opazujemo naslednjih 5 trenutkov za higieno rok, ki predstavljajo priložnosti za higieno rok: pred stikom s pacientom, pred ?istimi/asepti?nimi postopki, po stiku s telesnimi teko?inami in izlo?ki, po stiku s pacientom, po stiku s pacientovo neposredno okolico. V letu 2017 smo se odlo?ili, da najbolj uspešnemu oddelku podelimo sladko presene?enje. Zato smo, 5.5.2017 ob Svetovnem dnevu higiene rok, najboljšemu oddelku podelili torto.


Ve? naj povedo fotografije.

razkuzevanje in higiena rok (1) razkuzevanje in higiena rok (2)
razkuzevanje in higiena rok (4)
razkuzevanje in higiena rok (14) razkuzevanje in higiena rok (13) razkuzevanje in higiena rok (12) razkuzevanje in higiena rok (11) razkuzevanje in higiena rok (10) razkuzevanje in higiena rok (9) razkuzevanje in higiena rok (8) razkuzevanje in higiena rok (7) razkuzevanje in higiena rok (6)

Vir literature:
http://www.who.int/gpsc/5may/campaign_policymakers.pdf?ua=1 http://www.who.int/gpsc/5may/2017/en/
foto: Sandi Novak