Besede o lepem. Besede o dolgi poti do zmage.

Acupuncture points

Glede na svojo skromno starost in surove ?ase v katerih se nahajamo, lahko priznam, da sem sode? po poklicnem CV, že med precej izkušenimi zdravstvenimi delavci svoje generacije.

Precej bolniških oddelkov in ravno toliko okolij sem že okusil. Dobra in morda malo nerodna lastnost, ki jo imam, pa je tudi dokaj ne (samo) profesionalen odnos, ki ga imam s pacienti. V?asih tudi malo preve? na ”prijateljski” ravni.

Velikokrat sem si vzel ?as za tistih nekaj minut ob postelji, tudi takrat, ko dan ni bil lep in son?en. Tudi za paciente je bil le redko. In ?e zaprem o?i jih kar precej lahko iz ozadja postavim na osvetljeno ospredje. In to je lahko 1 izmed desetine zgodb, ki sem si jih želel deliti še naprej.

Recimo, da mu je ime Klemen, ?etudi morda temu ni tako. Je eden od številni obolelih z limfomom, ki sem jih spoznal med 6-mese?nim delom na Onkološkem inštitutu. Najbolj se spominjam širokega nasmeha dobrovoljnega Korošca, vsaki?, ko sem se sprehodil mimo ”osmice” in kar nekaj ?asa je minilo, ko sem ” prevzel” izmeno z njegovo sobo.

Že po nekaj besedah sem za?util toplega, skromnega in dobrosr?nega ?loveka in ga prav nikoli nisem zasa?il slabe volje, tudi takrat ne, ko je za strmim vzponom sledil globok padec. Pove mi, da se je vse za?elo doma, v doma?i pekarni. Na za?etku bole?ine v trebuhu, ki so bile posledica razjed v želodcu.

Po nekaj preiskavah poslan domov, stanje se je postopoma slabšalo. Kri, želodec, zatem še omedlevice, ki pa so bile znak za urgenten sprejem v koroško bolnišnico in dovolj velik razlog za bolj obširne preiskave. Rekli so: ”limfom”. Za?etek je bil težek.

Ampak se je s stanjem soo?il in vsaj za?asno sprijaznil. Nikoli ni izgubil volje do življenja in tako tudi izvir življenja ni nikoli usahnil. Vedno je imel mo? in veliko volje po napredku. Cilj je bi postavljen. Bil je oddaljen in  visok ampak ga je bilo mo? videti. Sledilo je ve? tednov, mesecev agresivnega zdravljenja in marsikatera huda ura, ki sem jim bil pri?a tudi sam in ostale med. sestre.

To so: slabosti, bole?ina, tromboze in vi drugi neprijetni skoraj vsakodnevni zapleti zdravljenja. V?asih postane težko, žalostno in naporno, ko pri vseh sredstvih, zdravilih, posegih in postopkih, še vedno ne znamo pomagati in zdraviti trpljenja. Pa vseeno smo, velikokrat en drugega, bodrili in si naslednji dan zopet z nasmehom voš?ili dobro jutro.

Še bolj živ spomin – v veselje mi je bilo, ko med nekaj težkimi dnevi ”prosil”, naj ga zapeljem ven na cigareto. Kakšnega druga?nega nasmeha in izraza na obrazu sem bil deležen po tistih nekaj minutah zunaj in na poti nazaj v bolniško sobo. Pozornost mi je pritegnilo tudi vse znanje, ki ga ”onkološki pacienti imajo. S kakšnim zanimanjem vsrkavajo odgovore zdravnikov in drugega osebja.

Velikokrat me je marsikdo tudi presenetil in malce spravil v zagato, sploh gospa – sicer strastna kadilka: ,,Veste, da kajenje ni? ne vpliva na razvoj limfoma in boljše ali slabše stanje bolezni”. Res veliko zadreg je bilo, ker nikoli in nikjer drugje nisem ob?util take predanosti k tem, da bodo nekega dne tudi oni deležni dobrih novic. In  ni? druga?e ni bilo niti pri Klemnu.

Ne samo enkrat, ve?krat je zdravnica morala ponoviti besede: ,,Zadnji ciklus kemoterapije”, da je bil prepri?an, da jih resni?no sliši in tudi tistega dne sva se sre?ala, zunaj Onkološkega inštituta sicer. Bil je na poti domov, nasmejan od ušesa do ušesa in ni bilo potrebno, da ga preve? podrobno izprašam o novicah. Vidno olajšan in vesel je bil. Tudi jaz sem se po?util tako in vesel sem, da je še vedno tako. Celotna izkušnja? Zdravljenje, terapije, ciklusi in vse kar je spadalo zraven….

Pozor! Citiram: ,, Super je bilo!”. Medicinske sestre, zdravniki in vsi ostali, ki sodelujejo pri tem procesu, zaslužni za ,,Super” ”Onkološko izkušnjo”. In ob taki povratni informaciji si vedno znova odgovarjam na velikokrat zastavljeno vprašanje : ,, Zakaj sem si izbral tako delo?”. ”Zato.” Brez vse te podpore nas in družine mu nebi uspelo.

Ravno tako sem vesel, ko sem po skoraj letu dni z njim spregovoril nekaj besed. Klemen je  Zmagovalec in dobrodošla zgodba z lepim koncem.

P.S.: Vsi morebitno delikatni, osebni ali ob?utljivi podatki, so navedeni z dovoljenjem pacienta.

BH.

1 reply

Comments are closed.