Akcija Znanilci upanja 2014 prinaša pozitivnost

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (2)

V ?asu, ko le redko javno opozorimo na dobre plati zdravstva, so Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, EuropaColon Slovenija  in  Ustanova Mali vitez organizirali akcijo z naslovom Znanilci upanja, da skupaj z ostalimi bolniki izpostavijo tiste zdravstvene delavce, ki  v odnosih z bolniki ohranjajo ?loveško toplino in pristen medsebojni odnos.

Akcija želi imenovati in se zahvaliti tistim zdravstvenim delavcem, ki s svojim delom in odnosom pomagajo bolnikom z rakom. Vklju?uje zdravnike, medicinske sestre, psihologe, fizioterapevte, laboratorijske tehnike in druge, s katerimi se bolniki sre?ujejo v ?asu zdravljenja. »Pohvalite tiste, ki so se pozorno posvetili vašim skrbem in vam nudili oporo ter v trenutkih stiske še posebej stali ob strani«, pozivajo snovalci akcije vse, ki so se v življenju sre?ali z rakavo boleznijo.

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (1)

»Potrebno je pokazati in izpostaviti, da številni posamezniki delajo dobro in v odnosih z bolniki ohranjajo ?loveško toplino in pristen medsebojni odnos«, je prepri?ana Marija Vegelj Pirc, predsednica Društva onkoloških bolnikov Slovenije. Kristina Modic, predsednica  Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, ki se je tudi sama soo?ila z rakom, dodaja: »Odkrivanje in zdravljenje bolezni je pot v neznano tako za bolnika kot njegove bližnje. Mo?na in velikega zaupanja vredna opora na tej poti je zagotovo strokovnjak, ki s toplo, pomirjujo?o besedo in opogumljajo?im odnosom bolnika motivira, mu vliva upanje in zaupanje v uspeh zdravljenja.«

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (6)

Za ?astni naziv Znanilec upanja 2014 lahko oddate svoj glas za enega/eno izmed treh kategorij: zdravnik/ca, medicinska sestra/tehnik in ostalo zdravstveno osebje. Nominacije se zbirajo na spletni strani www.znanilci-upanja.si ali pa prek glasovnic, ki bodo na voljo po zdravstvenih domovih, bolnišnicah, klinikah in na omenjenih društvih, po pošti na Zavod Med.Over.Net. »Ko zbolimo, smo zelo ranljivi in najbolj potrebujemo hitro in u?inkovito pomo? strokovnjakov … saj nih?e ni tako velik, da ne bi potreboval pomo?i – in nih?e ni tako majhen, da je ne bi mogel nuditi. Zato pomagaj drugim!« je prepri?ana Ivka Glas, predsednica društva EuropaColon Slovenija.

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (3)

Zbiranje nominacij bo potekalo do konca maja. Podelitev ?astnih nazivov ZNANILEC UPANJA 2014 bo v ?etrtek,19. junija 2014 v Cankarjevem domu.

 

Lorna Zadravec Zaletel, predsednica Ustanove Mali Vitez si je ob tej priložnosti izposodila misel mlade bolnice Mie Mariše: »Kdo bo zame naredil ?as smeha in radosti, kdo bo naredil pomlad za poljube, kdo me bo pobožal po laseh in mi poklonil za rojstni dan snop son?nih žarkov takrat, ko se ne bo ve? vredno zbuditi v nov dan?« Komisija, ki bo vse nominacije pregledala in objavila na www.znanilci-upanja.si

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (4)

je pet?lanska in vklju?uje poleg že omenjenih  predsednic štirih društev/ustanove še Jako Jakopi?a, ?lana Društva onkoloških bolnikov Slovenije, ki se je tudi sam soo?il z rakom. Povedal je: »Na svetu imamo dve možnosti: živeti tako kot ho?ejo drugi ali živeti tako kot ho?emo sami. Po bolezni sem se odlo?il za slednje in svet je še lepši kot prej. Prisluhnite sebi in živite tako, da vam bo vsako sekundo lepo.«

Pobudniki si prizadevajo in želijo, da bi akcija ZNANILCI UPANJA postala tradicionalna ter odkrivala in nagrajevala svetle primere zaslužnih posameznikov znotraj našega zdravstvenega sistema.

mojfokus_tiskovna_znanilci_upanja (5)

?astni pokrovitelj akcije Znanilci upanja 2014 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.