5 razlogov proti cepljenju vaših otrok

cepljenje 2017Starši ne bi smeli cepiti svojih otrok. Dejstvo je, da starši najbolje vedo, kaj je dobro za njihovega otroka v vsaki situaciji in na vseh podro?jih. Zato tudi še niste slišali, da bi kakšna mama klicala pediatra, ko je imel otrok visoko vro?ino, bruhal, ni hotel piti, jesti, dolgo ?asa kašljal, driskal…

Mama vedno ve kaj storiti, saj najbolje pozna otroka in je opolnomo?ena na vseh podro?jih. Tudi vse odlo?itve so perfektne, razumne in absolutno prave…prakti?no so vse mame nezmotljive. Zato je razprava o cepljenju povsem odve?, ker mame same po sebi vedo najve? in kaj je najbolje za otroka.

Zato je tukaj 5 razlogov zakaj ne smete cepiti vaših otrok!

 1. Vašega otroka tako ali tako ne marate

Ne razumem?!?! …Nekateri otroci so hujši od drugih (v smislu igre in raziskovanja sveta). Med igro bodo jedli zemljo, popraska jih lahko pes ali ma?ka, ko bodo ve?ji bodo potovali, nih?e ne ve kakšne bolezni bodo spet izbruhnile ?ez 10 let zaradi nespametnih odlo?itev staršev. Samo upali boste lahko, da v prihodnosti ne bo izbruha ene od nalezljivih bolezni, da se Vaš otrok ne bo okužil v vrtci ali šoli, ker je precepljenost vedno slabša..razumljivo to najbolj skrbi starše otrok, ki jih ne smejo cepiti zaradi zdravstvenih razlogov. Skrbeti pa bi moralo tudi vas, ki zdravih otrok ne želite cepiti in s tem ogrožate vašega in že tako bolne&oslabljene otroke drugih, ki bodo lahko v prihodnosti zaradi vaših nespametnih egoisti?nih odlo?itev tudi umrli! Ampak ni problema, igrajte loterijo z željo, da Vaš otrok ne bo zbolel in se igrajte z življenji drugih!!!

 1. Bolj zaupate virusom zaradi katerih je po svetu umrlo že ve? miljonov otrok in šarlatanskim izjavam na spletnih straneh ter forumih? Kot pa zdravstvu, znanstvenikom in medicini ter imunologiji?!

Dejstvo je, da se v zadnjem ?asu proti cepljenju odvija prava vojna. Ta vojna se bo šele pri?ela, ko bodo skorajda ‘izkoreninjene’ nalezljive bolezni zopet izbruhnile. Potem bo prepozno….in kriv bo zopet sistem, internet, politika, farmacija, zdravniki…samo vi ne.

 1. Vse kar piše na internetu velja za sveto!

Vse kar preberete na forumih, blogih in spletnih straneh velja za sveto in kot pribito drži?! Gandhi je tudi proti cepljenju. Nešteto gibanj in posameznikov ter zavedenih staršev, ki na cepljenje gledajo kot zlo proti ?loveštvu. Obstaja kitajska študija, dieta na 3534 na?in, sekte o menstrualnem opolnomo?enju, prenos energije iz nevrona in aktivacije celi?nega spomina, obstaja 1001 prepri?anje kako se pravilno prehranjevati, obstajajo starši, ki so zaradi nepremišljenih odlo?itev o prehrani pripeljali zdravje njihovih otrok do krutega sre?anja s smrtjo. Obstajajo prepri?anja, raznorazna verovanja, mediji, posamezniki…skratka ne glede na vse… bodo nalezljive bolezni tu in proti njimi se lahko uspešno borimo le z u?inkovito precepljenostjo!

 1. Pa kaj bi cepil svoje otroke.. saj od nas ni nih?e zbolel!

Najverjetneje zato, ker so vas starši odgovorno dali cepiti?!?!

cepljenje

 1. Vi najbolje poznate cepiva, saj ste vse prebrali na spletu

Povsem vas razumem..ne živim v vaši hiši..in ne sprejemam odlo?itev za vaše otroke. Ampak to, da vaših zdravih otrok ne cepite in s tem ogrožate njihovo življenje v prihodnosti. S tem pa tudi življenje drugih otrok, ki zaradi zdravstvenega stanja.. ne smejo biti cepljeni. Kakšna družba smo postali!?!? Ste o tem kdaj razmišljali? O vaših odlo?itvah? O posledicah zaradi vaših maloumnih odlo?itev?!? Zamislite se… Ne postanite starši, ki jih bomo vsi sovražili samo zato, ker bo Vaš otrok prenašalec nalezljive bolezni in nevede okužil otroka, ki ni smel biti cepljen….

 ZAKAJ bi vaše otroke sploh cepili?!?

ZATO, da se bolezni, ki so zaradi dolgoletne precepljenosti ‘skrite’ ne bodo spet pojavile-izbruhnile

ZATO, ker po svetu umre zaradi nalezljivih bolezni ve? kot 15 milijonov ljudi (ve? kot polovica je otrok do 5 let)

ZATO, ker vedno ve? ljudi potuje in tudi tujci obiskujejo našo državo. Tako se bolezni hitro prenašajo na ljudi, ki niso bili cepljeni

ZATO, ker visok delež cepljenih zagotavlja, da se nekatere nalezljive bolezni, ki jih lahko prepre?imo s cepljenjem, ne pojavljajo ve?

ZATO, KER CEPLJENJE NE Š?ITI LE CEPLJENEGA OTROKA, AMPAK TUDI DRUŽINO in CELOTNO DRUŽBO, POSEBEJ PA OTROKE, KI ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV NE MOREJO BITI CEPLJENI!

NE bodite CEPLJENI V GLAVO in CEPITE SVOJE OTROKE! 

 

CEPLJENJE IN CEPIVA  – dobre in varne prakse cepljenja (KNJIGA v PDF) – branje zaželjeno! Tako za starše kot zdravstvene delavce!

http://www.imi.si/pedagoska-dejavnost/sodelavci/alojz-ihan/pedagoska_fajli/Cepljenje%20-%20knjiga.pdf

 

p.s Naslov objave je namensko zavajujo? zato, da pritegnemo k branju obe ciljni skupini (ZA in PROTI cepljenju).

Diskusija dobrodošla v komentarjih!

Avtor: Prejeli smo anonimen email

 

Dodali smo nekaj dejstev o cepljenju! 

Cepljenje v Sloveniji sega v leto 1800, ko so uvedli cepljenje proti ?rnim kozam, ki ga niso prenehali niti v ?asu svetovnih vojn. Z napredkom medicinskega znanja in razvoja proizvodnje cepiv se je z leti tudi pri nas cepljenje razvijalo

Podatki kažejo, da so cepljenja prinesla ogromno zdravstveno korist tako posamezniku kot vsemu ?loveštvu. Zahvaljujo? cepljenju sedaj mnogih nalezljivih bolezni, zaradi katerih so ljudje neko? hudo zbolevali, postali invalidi ali celo umirali, ne sre?amo ve?.

Danes sorazmerno velik delež cepljenih proti posameznim boleznim v Sloveniji zagotavlja ugodno stopnjo zaš?ite pred razširjanjem nalezljivih bolezni in varuje tudi redke necepljene. Vendar je treba prou?iti razloge, zaradi katerih dolo?ene ciljne skupine niso bile cepljene in zanje poiskati na?ine za zagotovitev pravo?asnega cepljenja, da se ne bi kopi?ila neimuna populacija, ki pomeni nenehno tveganje za razširitev bolezni. Pomembno je, da otroka s cepljenjem zaš?itimo pravo?asno – bodisi v starosti, ko je njegov organizem sposoben vzpostaviti imunost po cepljenju, ali pred obdobjem, ko je njegova izpostavljenost povzro?iteljem bolezni najve?ja (na primer pred vklju?itvijo v otroško varstvo ali šolo). Posebno pozornost je treba posvetiti pravo?asnemu cepljenju otroka takoj, ko dopolni starost, ki je za cepljenje proti dolo?eni bolezni predpisana.

Kopi?enje zamudnikov (nepravo?asno cepljenih otrok) pomeni nevarnost zmanjšanja kolektivne imunosti, ?esar posledica bi bila ponoven pojav in širjenje nalezljive bolezni. Pogosto so razlogi za zamudo pri cepljenju preširoke kontraindikacije, zlasti za cepljenje proti oslovskemu kašlju in ošpicam. Zaradi kopi?enja neimune populacije sta se obe bolezni v zadnjem ?asu v Evropi znova pojavili v epidemijski obliki. 20 V zadnjem ?asu se sre?ujemo s povsem novimi težavami pri cepljenju otrok, ki jih pred leti pri nas sploh nismo poznali. Nekateri starši odklanjajo cepljenje zaradi druga?nih prepri?anj, t življenjskega sloga in prehranjevanja. Obstajajo gibanja, ki odvra?ajo starše od cepljenja in jim ponujajo alternativne metode za vzpostavljanje imunosti.

Podro?je cepljenja ureja Zakon o nalezljivih boleznih (uradno pre?iš?eno besedilo, Ur. l. RS, št. 33/2006), ki dolo?a, da je v Sloveniji obvezno cepljenje proti: Hemophilusu influenzae tipa b, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu, rde?kam in hepatitisu B. ?e obstajajo dolo?eni epidemiološki razlogi, pa še proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu meningoencefalitisu, gripi, tuberkulozi in drugim nalezljivim boleznim.

Nekatera dejstva o cepljenju:

 • Cepljenje je naju?inkovitejši preventivni ukrep proti nalezljivim boleznim.
 • Cepiva, ki jih imamo na voljo v Sloveniji, so u?inkovita in varna.
 • Varnost cepljenja je najpomembnejša lastnost, zato je treba sporo?iti vsak neželeni u?inek, nastal po cepljenju, da bi bil lahko nato resno obravnavan.
 • Cepiva ne oslabijo imunskega sistema cepljene osebe, temve? cepljenje pripomore, da je v primeru okužbe organizem pripravljen na obrambo, še preden bi se razvila bolezen.
 • Bakterije in virusi, ki povzro?ajo bolezni in jih prepre?ujemo s cepljenjem, še niso odstranjeni. Clostridium tetani se nahaja v zemlji in ga ni mogo?e izkoreniniti. Haemophilus influenzae tipa b, Streptococcus pneumoniae in Neisseria meningitidis živijo v nosnožrelni sluznici in jih ni možno povsem odstraniti.
 • Cepljene osebe mnogo manj tvegajo, da bodo zbolele, kadar izbruhne bolezen, proti kateri so bile cepljene.
 • Ko se delež cepljenih zmanjša, se ponovno pojavijo bolezni. Znan je primer mo?nega pove?anja zbolevnosti za oslovskim kašljem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, potem ko so za?asno ukinili cepljenje proti njemu. Na mo?no zmanjšanje precepljenosti in razširjanje ošpic v številnih državah Evrope, še zlasti v Veliki Britaniji in na Irskem, so mo?no vplivale neutemeljene objave angleškega zdravnika Wakefielda v reviji Lancet, da cepljenje proti ošpicam, mumpsu in rde?kam povzro?a avtizem.

Potrebnih bo nekaj let, da se bo stanje izboljšalo. Prevarantskega zdravnika je razkrinkal novinar Brian Deer. ?lanke, ki so zavedli strokovno in splošno javnost, je Lancet umaknil, zdravnik pa je bil obsojen.

Priporo?ena literatura: Brian Deer. How the case against the MMR vaccine was fixed. BMJ 2011;342:c5347.

 

Kot dodatek prilagam pismo infektologinje (Zdravstvena.info)

Sem upokojena infektologinja, zaposlena sem bila na Infekcijski kliniki v Ljubljani. V tednu, ki ji namenjen cepljenju, bi Vam rada povedala nekaj svojih izkušenj o nalezljivih boleznih in nekaj svojih misli o cepljenju.

Na kliniki sem se zaposlila leta 1957, v ?asu epidemije otroške ohromelosti. Klinika je bila polna bolnikov, številni so imeli prizadete dihalne mišice in so potrebovali umetno predihavanje.

Za svojce bolnikov in tudi za osebje je bilo spremljanje bolezni in zdravljenja teh bolnikov izredno stresno. Številni bolniki so ozdravili, številni pa so umrli. Otroška ohromelost je bila huda bolezen. Zadnja epidemija v Slovenja je bila leta 1978.

Sem ena redkih zdravnic, ki sem videla umreti otroka zaradi davice, dojen?ka zaradi apnoi?nega napada pri oslovskem kašlju, videla sem, kako so kliniko zapuš?ali hudo prizadeti otroci zaradi ošpi?nega encefalitisa.

Ve?krat se spomnim de?ka, ki je prišel v ?asu epidemije gripe na kliniko, pono?i pa se je razvila huda hemoragi?na plju?nica in zjutraj je bil mrtev.

Kar nekaj otrok je zaradi gnojnega meningitisa, povzro?enega z bakterijo hemofilus influence tipa b, umrlo, veliko pa jih je imelo po bolezni hude posledice. Bila sem pri?a številnim tragedijam, ko so se ženske zdravile zaradi sterilnosti, kon?no zanosile, potem pa so se okužile z virusom rde?k, ki je prizadel plod.

Neko? so na kliniko pripeljali de?ka z mumpsom; starše sem potolažila, da ne bo ni? hudega, saj mumps ve?inoma poteka blago. Po dveh dneh se je pojavil meningitis, ?ez nekaj dni orhitis in nato še popolna in trajna okvara sluha. Tudi blaga bolezen lahko poteka dolgotrajno in pusti posledice.

Vseh teh bolezni danes ni ve?. Kaj to pomeni za starše in za nas infektologe se ne da opisati. Gotovo vsak od nas razume stisko staršev, ko otrok zboli za hudo boleznijo, ki poteka v visokem odstotku smrtno ali pa otroci ozdravijo s hudimi posledicami.

Danes sorazmerno velik delež cepljenih proti posameznim boleznim v Slovenji zagotavlja ugodno stopnjo zaš?ite pred razširjenjem nalezljivih bolezni.

S cepljenji, ki so predpisana v našem programu pa moramo po vseh predpisih, ki to urejajo, skrbno nadaljevati. ?im bi katero cepljenje (npr. proti oslovskemu kašlju) opustili, bi se kmalu okužba ponovno pojavila z vsemi možnimi zapleti, lahko z zelo hudim, v?asih tudi s smrtnim potekom. To je ?as že ve?krat pokazal.

V zadnjem ?asu se v Sloveniji pojavljajo skupine staršev, ki cepljenje odklanjajo, zaradi verskih, prehrambenih, filozofskih ali kakšnih drugih razlogov.

Odvra?ajo starše od cepljenja in ponujajo alternativne metode za vzpostavljanje imunosti.

Menijo, da cepiva niso varna in navajajo stranske u?inke cepiv, ki jih še nikoli in nikjer niso dokazali.

Zdravnik si mora vzeti ?as in staršem, predvsem tistim, ki oklevajo, razložiti kako delujejo cepiva, kaj je imunost in kakšni so možni stranski u?inki po cepljenju.

Vsi se zavedamo, da je aktivna imunizacija najpomembnejši, naju?inkovitejši in najvarnejši ukrep za prepre?evanje nalezljivih bolezni in o tem moramo prepri?ati tudi vse druge.

Torej, bodite vztrajni in pogumni.

Vaša Alenka Radšel-Medveš?ek