5 lastnosti, ki jih ima odli?na medicinska sestra

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786662][img]http://img152.imageshack.us/img152/3414/medicinew.jpg[/img][/url]

Najprej je pomembno razumeti poslanstvo medicinskih sester, kaj je oskrba in kako se je poklic medicinske sestre razvil v enega najbolj zaupanja vrednega poklica na svetu. Razlogov je ve?…

Zdravstvena nega je poklic vrednot in skrbi za pacienta. Temelje je postavila Florence Nightingale!

Zdravstvena nega temelji na ?loveških vrednotah. Medicinske sestre so izobražene in tehni?no podkovane. Ne?ela temeljijo na vrednotah, ki so si precej enaka po celem svetu.

Družinske vrednote, sre?a, empatija, poštenost, intelekt, dostojanstvo, enakost, prepre?evanje trplejnja so le del pozitivnih lastnosti medicinskih sester (to velja tudi za moško populacijo tehnikov/zdravstvenikov).

Medicinska sestra, ki živi te vrednote in vidi tako sebe, kot pacienta v tem poslanstvu naj bi po raziskavah imela tudi spodaj naštete odli?nosti:

  1. Popolna medicinska sestra je so?utna in prijazna! Vzame si ?as za pacienta in mu zna prisluhniti. Pacienti niso po njihovi lastni volji v bolnišnici. Strah, skrb za zdravje, izidi zdravljenja…vse to jih obremenjuje. Zato še kako potrebujejo so?utje in podporo, prijazen nasmeh&spodbudno besedo. Medicinska sestra je pacientov ‘odvetnik’, ki se vedno zanj zavzema.
  1. Popolna medicinska sestra je empati?na! Empatija je psihološka sposobnost zaznavanja ?ustev druge osebe, ne da bi s tem podal svoje, ki je tudi združljiva s teorijo uma. Lahko bi se opisala kot ?ustvena verzija telepatije. Pogosto je opisana kot sposobnost poistovetenja z drugo osebo, pri ?emer lahko tako empat (oseba sposobna vživljanja) predvidi ?ustva ali misli te osebe. To še ne pomeni, da se strinjamo s pacientom v celoti. To preprosto pomeni, da mu znamo prisluhniti&razumemo njihove potrebe. Ne smemo jih obsojati, saj ne poznamo njihove življenjske zgodbe.
  1. Popolna medicinska sestra je nesebi?na! Nèsebí?nost – lastnost nesebi?nega ?loveka: znan je po svoji požrtvovalnosti. Mnogo je medicinskih sester, ki povedo, da imajo to zmožnost in se zelo zavzamejo za paciente (tudi ostala dela in naloge, ki niso šteta v njihov delokrog). ?udovit primer nesebi?nosti je primer brezdomke, ki jo je zbil avto. Reševalci so jo pripeljali v bolnišnico. Medicinska sestra na travmatologiji je videla, da brezdomka nima ?evljev. Ob odpustu nazaj na ‘cesto’ je bila bosa. Njena številka ?evljev je bila enaka. Podarila ji je svoje ?evlje. Hvaležna brezdomka jih je z veseljem sprejela in odšla svojo pot.
  1. Popolna medicinska sestra je samozavestna. Samozavest je opredeljena kot visoka stopnja ?ustvene inteligence. Ko razumemo sebe, naš na?in razmišljanja in kje so naše vrednote v povezavi z drugimi, kot tudi naše osebne prednosti in omejitve – takrat bo samozavest najve?ja! 15 let izkušenj na travmatološkem oddelku me je nehote nau?ilo veliko o sebi. Tam so razmere v?asih zelo kriti?ne in žalostne – tragi?ne življenjske zgodbe pacientov, ki se v meni kopi?ijo leta in leta. Skozi leta sem se nau?ila obvladovati mehanizme za reševanje kriznih situacij in s timom smo oblikovali ‘pogovorno skupino za samopomo? ob kriti?nih dogodkih’. Znam se pogovoriti – ‘dati ven iz sebe’. Vsi se moramo podpirati in pomagati drug drugemu, saj je potrebno v?asih prebroditi zelo težke dni.

  1. Popolna medicinska sestra je strokovno podkovana z željo po kontinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju. Ostati moramo na samem vrhu zdravstvene nege ne glede na podro?je v katerem delujemo. Pomanjkanje znanja in zastareli standardi&posegi lahko privedejo do strokovnih napak, ki bodo pacientu škodovale. Tega si ne smemo dopustiti! Opozarjati moramo na napake kolegic&kolegov, kot tudi zdravnikov in ostalih profilov v procesu zdravljenja. Vsi smo ljudje…vsi delamo napake. Nedopustno pa je, da za napake vemo, vendar jih ne oznanimo vodilnim&pristojnim.

Novi zdravstveni izzivi s staranjem prebivalstva in višjo življenjsko dobo prinašajo še bolj kompleksno oskrbo in nenehno kli?ejo po dodatnem usposabljanju&izobraževanju. ?as je, da pacienta postavimo na prvo mesto! Odli?no uigran tim zdravstvenih delavcev prinese v proces zdravljenja najboljše rezultate in zadovoljstvo pacientov!

Kaj pa Vas odlikuje kot odli?no medicinsko sestro?

Diskusija dobrodošla na Facebooku ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU