5 lastnosti, ki jih ima odlična medicinska sestra

[url=http://www.istockphoto.com/search/lightbox/9786662][img]http://img152.imageshack.us/img152/3414/medicinew.jpg[/img][/url]

Najprej je pomembno razumeti poslanstvo medicinskih sester, kaj je oskrba in kako se je poklic medicinske sestre razvil v enega najbolj zaupanja vrednega poklica na svetu. Razlogov je več…

Zdravstvena nega je poklic vrednot in skrbi za pacienta. Temelje je postavila Florence Nightingale!

Zdravstvena nega temelji na človeških vrednotah. Medicinske sestre so izobražene in tehnično podkovane. Nečela temeljijo na vrednotah, ki so si precej enaka po celem svetu.

Družinske vrednote, sreča, empatija, poštenost, intelekt, dostojanstvo, enakost, preprečevanje trplejnja so le del pozitivnih lastnosti medicinskih sester (to velja tudi za moško populacijo tehnikov/zdravstvenikov).

Medicinska sestra, ki živi te vrednote in vidi tako sebe, kot pacienta v tem poslanstvu naj bi po raziskavah imela tudi spodaj naštete odličnosti:

  1. Popolna medicinska sestra je sočutna in prijazna! Vzame si čas za pacienta in mu zna prisluhniti. Pacienti niso po njihovi lastni volji v bolniÅ¡nici. Strah, skrb za zdravje, izidi zdravljenja…vse to jih obremenjuje. Zato Å¡e kako potrebujejo sočutje in podporo, prijazen nasmeh&spodbudno besedo. Medicinska sestra je pacientov ‘odvetnik’, ki se vedno zanj zavzema.
  1. Popolna medicinska sestra je empatična! Empatija je psihološka sposobnost zaznavanja čustev druge osebe, ne da bi s tem podal svoje, ki je tudi združljiva s teorijo uma. Lahko bi se opisala kot čustvena verzija telepatije. Pogosto je opisana kot sposobnost poistovetenja z drugo osebo, pri čemer lahko tako empat (oseba sposobna vživljanja) predvidi čustva ali misli te osebe. To še ne pomeni, da se strinjamo s pacientom v celoti. To preprosto pomeni, da mu znamo prisluhniti&razumemo njihove potrebe. Ne smemo jih obsojati, saj ne poznamo njihove življenjske zgodbe.
  1. Popolna medicinska sestra je nesebična! Nèsebíčnost – lastnost nesebičnega človeka: znan je po svoji požrtvovalnosti. Mnogo je medicinskih sester, ki povedo, da imajo to zmožnost in se zelo zavzamejo za paciente (tudi ostala dela in naloge, ki niso Å¡teta v njihov delokrog). ÄŒudovit primer nesebičnosti je primer brezdomke, ki jo je zbil avto. ReÅ¡evalci so jo pripeljali v bolniÅ¡nico. Medicinska sestra na travmatologiji je videla, da brezdomka nima čevljev. Ob odpustu nazaj na ‘cesto’ je bila bosa. Njena Å¡tevilka čevljev je bila enaka. Podarila ji je svoje čevlje. Hvaležna brezdomka jih je z veseljem sprejela in odÅ¡la svojo pot.
  1. Popolna medicinska sestra je samozavestna. Samozavest je opredeljena kot visoka stopnja čustvene inteligence. Ko razumemo sebe, naÅ¡ način razmiÅ¡ljanja in kje so naÅ¡e vrednote v povezavi z drugimi, kot tudi naÅ¡e osebne prednosti in omejitve – takrat bo samozavest največja! 15 let izkuÅ¡enj na travmatoloÅ¡kem oddelku me je nehote naučilo veliko o sebi. Tam so razmere včasih zelo kritične in žalostne – tragične življenjske zgodbe pacientov, ki se v meni kopičijo leta in leta. Skozi leta sem se naučila obvladovati mehanizme za reÅ¡evanje kriznih situacij in s timom smo oblikovali ‘pogovorno skupino za samopomoč ob kritičnih dogodkih’. Znam se pogovoriti – ‘dati ven iz sebe’. Vsi se moramo podpirati in pomagati drug drugemu, saj je potrebno včasih prebroditi zelo težke dni.
  1. Popolna medicinska sestra je strokovno podkovana z željo po kontinuiranem izobraževanju in izpopolnjevanju. Ostati moramo na samem vrhu zdravstvene nege ne glede na področje v katerem delujemo. Pomanjkanje znanja in zastareli standardi&posegi lahko privedejo do strokovnih napak, ki bodo pacientu škodovale. Tega si ne smemo dopustiti! Opozarjati moramo na napake kolegic&kolegov, kot tudi zdravnikov in ostalih profilov v procesu zdravljenja. Vsi smo ljudje…vsi delamo napake. Nedopustno pa je, da za napake vemo, vendar jih ne oznanimo vodilnim&pristojnim.

Novi zdravstveni izzivi s staranjem prebivalstva in višjo življenjsko dobo prinašajo še bolj kompleksno oskrbo in nenehno kličejo po dodatnem usposabljanju&izobraževanju. Čas je, da pacienta postavimo na prvo mesto! Odlično uigran tim zdravstvenih delavcev prinese v proces zdravljenja najboljše rezultate in zadovoljstvo pacientov!

Kaj pa Vas odlikuje kot odlično medicinsko sestro?

Diskusija dobrodošla na Facebooku ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU