Brez so?utja do so?loveka – izpoved medicinske sestre

V zdravstvu delam kot srednja medicinska sestra 4 leta v ambulanti družinske medicine. Ko smo se vpisali v zdravstveno šolo so nam vsi dejali, kako lep poklic je to, cenjen, spoštovan, ker pomagamo ljudem.

Pa vendar kljub mladim letom in kratki delovni dobi opažam, da je vse prej kot to. Menim, da se je ve?ina zaposlenih v zdravstvu odlo?ila za to delo, ker bi radi pomagali so?loveku, v najtežjih trenutki bili v oporo, z svojim znanjem reševali življenja. Ampak koliko ljudi to resni?no ceni, spoštuje pa je stvar o kateri bi se dalo razpravljati.

Preberi več