»Mo? besed je ni?elna in oklici škodna, ko so te usmerjene v hrbet.«

Namen mojega prispevka je deljenje nedavne izkušnje kot pacientke v ljubljanskem klini?nem centru v endokrinološki ambulanti. Mnenje je osnovano zgolj na lastnem razmišljanju in razumevanju, prav tako moj namen ni kogarkoli žaliti oziroma neodobravati na kakršenkoli na?in. S tovrstnim prispevkom bi želela vzpodbuditi konstruktivno debato oziroma vsaj dvosmerno komunikacijo, ki bi lahko pripomogla k izboljšanju še tako malenkostne stvari, namre? nekje se vse skupaj mora za?eti…

Na prvi pregled v endokrinološki ambulanti sem ?akala 8 mesecev in priznati moram, da mi je ta ?as res hitro minil, zato se tukaj ne želim spuš?ati v podrobnosti o ?akalnih dobah. Preberi več