?estitka predsednika Boruta Pahorja medicinskim sestram ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester

Iskrene ?estitke vsem medicinskim sestram in zdravstvenim tehnikom ob prazniku. Izbrali ste poklic, ki je plemenit! Glede na rezultate raziskav uživamo pri pacientih zelo visoko zaupanje…

Ob 12. maju, mednarodnem dnevu medicinskih sester, je predsednik obiskal Zdravstveno fakulteto v Ljubljani.

Po sprejemu na fakulteti se je gospod Pahor pridružil študentom Zdravstvene fakultete na vajah v kabinetih. Sodeloval je v naslednjih študijskih simulacijah: (a) temeljni postopki oživljanja in oskrba poškodovanega motorista v primeru prometne nesre?e; (b) kopanje dojen?ka in (c) prevez rane. Ob zaklju?ku obiska se je sre?al s predsednico Zbornice – Zveze Moniko Ažman in izvršno direktorico Anito Prelec, ki sta na kratko predstavili položaj medicinskih sester in babic ter izzive, s katerimi se dnevno soo?amo. Predsednik države je ob prazniku ?estital vsem medicinskim sestram.

borut pahor aed borut pahor mednarodni dan ms
Preberi več

10 najboljših citatov Florence Nightingale

florence

  1. I attribute my success to this:—I never gave or took an excuse.”

2. Rather, ten times, die in the surf, heralding the way to a new world, than stand idly on the shore.”

3. The very first requirement in a hospital is that it should do the sick no harm.” Preberi več

Boj proti odpornosti na antibiotike – je v vaših rokah

razkuzevanje in higiena rok (5)
Je bil osrednji moto WHO ob 5. maju Svetovnem dnevu higiene rok.

WHO nas poziva, da se v okviru kampanje REŠITE ŽIVLJENJA – RAZKUŽITE ROKE, osredoto?imo na boj proti odpornosti mikroorganizmov na antibiotike. Higiena rok pa je še vedno temelj prepre?evanja in obvladovanja okužb povezanih z zdravstvom. Z zdravstvom povezane okužbe predstavljajo velik problem in zato se je potrebno osredoto?iti na ukrep, ki prinaša uspeh ter lahko reši mnogo življenj. Ta ukrep je higiena rok.

Zakaj torej kampanja rešite življenja: umijte roke?
Higiena rok ni razkošje je pa bistvenega pomena za varno in u?inkovito delo v vseh zdravstvenih sistemih. Neizvajanje higiene rok v klju?nih trenutkih šteje kot kriti?en dogodek kakovostne oskrbe. Pove?anje doslednosti higiene rok pa lahko zmanjša prenos mikroorganizmov v zdravstvu za 50% ali ve?. Higiena rok je pomembna za zdravstvene delavce, paciente in njihove svojce ob vsakem stiku v zdravstvenih ustanovah. Kampanja poziva in nagovarja ljudi po vsem svetu. Higiena rok, izvedena ob pravi priložnosti, vsako leto reši milijone življenj. Preberi več

Medicinska sestra v ambulanti, podjemna pogodba in kršitve

rp_zdravstveni-delavec-352x300.jpg

V za?etku februarja sem dobila mojo prvo službo kot medicinska sestra v ambulanti. Super sem si rekla, kon?no moj lastni prihodek. Najprej sem za?ela kot zamenjava medicinske sestre v specialisti?ni ambulanti, saj je bila ona ravno takrat na bolniški.

Najprej dobim podjemno pogodbo za ?as uvajanja, t.j. 14 dni. Ta 2 tedna prete?e in pogodbo dobim podaljšano za 1 mesec, vendar zopet podjemna. Ker smo v družini trije, in imamo skupni prihodek majhen, položnice pa je treba pla?ati, sem šla do glavne medicinske sestre, ki ureja, kakšne pogodbe bodo dobili, ?eprav še nisem slišala, da bi glavna medicinska sestra odlo?ala o pogodbah (ponavadi je to direktor ali kadrovska) in ji rekla, da bi bila vesela, ?e bi se naslednja pogodba spremenila v pogodbo za dolo?en ?as, saj bi mi tako pla?ali tudi stroške za prevoz, malico in osnovno zdravstveno zavarovanje, kar bi bilo takoj lažje, saj bi na mesec dobila ve? kot le 380€-420€, kar pa ni dovolj niti za teko?e mese?ne stroške. Preberi več