Priložnost in spodbuda za opustitev kajenja

kajenjeV soboto, 31. januarja 2015, bomo obeležili Dan brez cigarete, ki lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Zaradi bolezni, povzro?enih s kajenjem, umre približno polovica kadilcev.

V Sloveniji to vsako leto pomeni smrt 3.600 posameznikov ali skoraj 10 na dan, pri ?emer vsak ?etrti umre pred 60. letom starosti.

?imprejšnja opustitev kajenja pomembno izboljša zdravje in podaljša življenjsko dobo.

V pomo? pri opustitvi kajenja so v Sloveniji na voljo številne brezpla?ne vrste pomo?i, tudi svetovalni telefon za pomo? pri opuš?anju kajenja na številki 080 2777. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) poudarjamo, da so bolezni in smrti, povzro?ene s kajenjem, prepre?ljive in nepotrebne. Preberi več

Nova urgenca v Klini?nem centru Ljubljana 2015 – dovoz in dostop za reševalna vozila

Kon?no se je premaknilo pri izbiri ponudnika za gradnjo novega urgentnega bloka UKCLJ, ki naj bi bil po zagotovilih zgrajen ”kmalu”.

Radi pa bi opozorili, da so trenutne kapacitete dovoza in dostopa reševalnih vozil polno zasedene ve?ino dneva, kljub trudu varnostnikov, da zagotovijo ?imbolj teko? ‘promet’ na prostorih za reševalna vozila.

Nadaljevana gradnja novega urgentnega bloka se še niti za?ela ni in že ni prostora ža reševalna vozila. Kaj bo ?ez 5 let, ?e je že sedaj vse prenatrpano, kaj bo v primeru množi?ne nesre?e?

Dajte malce razmisliti o pove?anju dovoznih & dostopnih površin za reševalna vozila.

Verjetno se nov urgentni blok s svojimi kapacitetami gradi za nadaljnih 100 let ali PA??!?

Malce #FAIL bi bil, ?e bi bilo že takoj po otvoritvi vse prenasi?eno…

https://blog.zdravstvena.info/nov-urgentni-blok-kclj-nova-urgenca-klinicni-center-ljubljana-izgradnja-kclj-urgenca/

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

Profesor anatomije

Novi pristopi k pou?evanju anatomije :)))

studij medicine

Aktivno in zdravo staranje

zdravo staranje v sloveniji

Ljubljana, 8. januar 2015 – Danes je potekal drugi delovni posvet projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI), ki se ga je udeležilo ve? kot 150 strokovnjakov iz razli?nih sektorjev. Preberi več