Konferenca o raziskovanju in prepre?evanju samomora v Piranu z mednarodno udeležbo uglednih strokovnjakov tudi letos uspešna

preprecevanje samomora
Piran, Koper, 14. maj 2014 – Letos je že peti? zapored na Primorskem potekala mednarodna konference Triple I (Intuition, Imagination, Innovation) o samomorilnem vedenju pri nas in v svetu.

Udeležili so se je svetovno znani strokovnjaki s podro?ja suicidologije, med njimi profesor Diego De Leo, pobudnik Svetovnega dneva prepre?evanja samomora in vodja Slovenskega centra za raziskovanje samomora (SCRP UP IAM), profesorica Lakshmi Vijayakumar, vodja Centra za prepre?evanje samomora v Chennai v Indiji, profesor Rory O’Connor z Univerze v Glasgowu na Škotskem in predsednik Mednarodne akademije za raziskovanje samomora, profesor Zoltan Rihmer iz Oddelka za klini?no in teoreti?no duševno zdravje in Oddelek za psihiatrijo in psihoterapijo iz Budimpešte, profesorica Gwendolyn Portzky, iz Enote za raziskovanje samomora Univerzitetne bolnice v Ghentu v Belgiji, ter asistentka in namestnica vodje SCRP UP IAM, Vita Poštuvan. Preberi več