Jeseniški zdravstveni tajkun?ki

sbj jesenice (3)

?lanki v medijih so me fascinirali, razveselili in prav ni? presenetili. Petnajst let delam v bolnišnici Jesenice kot zdravnik in kon?no me veseli, da je skozi vsa ta leta ‘govoric’ prišlo k dejanjem. Tu ni kriva politika(mogo?e pa), vonj po denarju in pohlep.

Kriminalisti PU Kranj so zaradi domnevnega oškodovanja bolnišnice vložili kazenske ovadbe zoper odgovorne podjetja ISS in bivšega direktorja Igorja Horvata ter nekdanjo glavno medicinsko sestro Zdenko Kramar.

Novi avtomobili, hiše, potovanja, drage materialne dobrine…matr pa res dobro zaslužjo v tem javnem sektorju tisti, ki so na položajih v SBJ..

Kako se bo odvilo v pravnem in odškodninskem smislu pa bomo videli verjetno ?ez desetletje. Pustimo se pozitivno presenetiti. Upajmo, da preiskovalci, kriminalisti, tožilci in sodniki ne naredijo preve? napak…da ne bodo na koncu vsi spet oproš?eni z odškodninami, kljub obremenilnim dokazom…

Ajga ?es pr korit je pa ja treba kej ‘maznt’… Vi pošteni zaposleni šparejte in še kaj Vam bomo vsako leto vzeli..mi pa bomo sklenili kakšno pogodbico in aneks ve? & ‘maznli’ kakšen miljon?ek. Fairplay? Seveda da ne… Preberi več

Ustanovno sre?anje Sekcije za raka plju? in okrogla miza: Miti in dejstva o raku plju?

Sekcija RP 1m

November – svetovni mesec ozaveš?anja o raku plju? v Društvu onkoloških bolnikov Slovenije obeležujemo že od leta 2007 pod geslom »Ne zasen?i svoje usode!«

Za letos smo na?rtovali ustanovitev sekcije za raka plju?, v kateri se bodo bolniki in strokovnjaki združili v boju proti tej nevarni bolezni in v?eraj v ponedeljek, dne 3. novembra 2014 organizirali okroglo mizo Miti in dejstva o raku plju?.

V Sloveniji odkrijejo že okrog 1300 novih primerov, 10 % tudi pri nekadilcih. Preberi več

Utrinki iz vaje letalske množi?ne nesre?e na Štefanji Gori #gorenjska2014

Vaja mnozicna nesreca gorenjska 2014 (28)

V soboto, 11. oktobra 2014, se je na širšem obmo?ju Štefanje Gore odvila vaja letalska nesre?a Gorenjska 2014, namenjena preverjanju pripravljenosti sil za zaš?ito in reševanje za ukrepanje ob letalski nesre?i. V vaji je strmoglavilo letalo s 30–50 potniki, ki so po strmoglavljenju po prvih informacijah mrtvi oziroma težko poškodovani.

Na vaji je sodelovalo 310 oseb in 60 vozil ter okoli 150 ostalih udeležencev (imitatorjev, ocenjevalcev, opazovalcev in drugih). Preberi več

Mladi in alkohol

mladi in alkohol

Posledice pitja alkohola med mladostniki so podcenjene, saj zdravstvena oskrba zastrupitev z alkoholom (etanolom) pri mladostniku – ?eprav gre za resno stanje, ki je lahko življenjsko ogrožujo?e – predstavlja le vrh ledene gore.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) menimo, da je za u?inkovitejše zmanjševanje škode zaradi alkohola v naši družbi nujno potrebno vzpostaviti bolj kriti?en odnos do posledic tveganega in škodljivega pitja alkohola ter dose?i širši družbeni konsenz glede ukrepov za zmanjševanje škode zaradi alkohola. Preberi več

Cepljenje proti sezonski gripi

NAJU?INKOVITEJŠA IN VARNA VSAKOLETNA ZAŠ?ITA

huda preventiva

V Sloveniji je precepljenost proti gripi zelo nizka

Za?enja se cepljenje proti sezonski gripi. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) cepljenje priporo?amo vsem prebivalcem, še zlasti bolj ogroženim skupinam: starejšim od 65 let, kroni?nim bolnikom in njihovim družinskim ?lanom, majhnim otrokom in njihovim družinskim ?lanom, nose?nicam, ljudem, ki ?akajo na sprejeme na bolnišni?no zdravljenje ter zdravstvenim in drugim delavcem, ki so pomembni za delovanje razli?nih dejavnosti. Preberi več

Svetovni dan srca 2014

HeartSr?no žilne bolezni letno povzro?ijo smrt kar 17,3 milijona ljudi po vsem svetu, bo v 15 letih ta številka narastla na 23 milijonov, ?e ne bomo ni?esar  storili. Za Slovenijo sta ti dve številki 7.000 in 9.300. Grozljivo!!! Mnogo od teh smrti  je prezgodnjih in bi jih lahko prepre?ili.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vseskozi poudarja, da je za svoje zdravje v prvi vrsti odgovoren vsak sam. In ljudje to odgovornost tudi sprejemajo. Ve? se gibljejo, opuš?ajo škodljive razvade, bolj zdravo se prehranjujejo. Preberi več

S peša?enjem in kolesarjenjem do boljšega zdravja ljudi in okolja

Foça - People cycling and walking

Onesnaženost zraka zaradi prometa predstavlja resno grožnjo zdravju prebivalcem številnih držav v svetu, prav tako prekomerna izpostavljenost hrupu cestnega prometa negativno vpliva na posameznikovo zdravje in po?utje.

Zato na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) podpiramo aktivnosti ob Evropskem teden mobilnosti, ki bo letos od 16.  do 22. septembra 2014 potekal pod sloganom »Naše ulice, naše odlo?itve«. Preberi več

Lani v Sloveniji 448 smrti zaradi samomora

samomori v sloveniji

Vsako leto 10. septembra obeležujemo Svetovni dan prepre?evanja samomora. Letošnja obeležitev je že 12. zapovrstjo in poteka pod geslom »Prepre?evanje samomora – ves svet povezan«.

Geslo, ki sta ga Svetovna zdravstvena organizacija in Mednarodna zveza za prepre?evanje samomora izbrali za obeležitev, odraža pomembnost razli?nih strok, resorjev in inštitucij na razli?nih nivojih pri prizadevanjih za uspešno prepre?evanje samomora. Za ogrožene posameznike pa je kju?na povezanost med ljudmi, saj lahko osamljenost pove?a tveganje za samomor, nasprotno pa trdne med?loveške vezi lahko delujejo varovalno. Preberi več

Medosebni odnosi med medicinskimi sestrami in zdravniki

medicinske sestre in zdravniki

Zdravniki ”bogovi v belem”, medicinske sestre ”njihove pomo?nice”… Zdravniki ”majstri”, medicinske sestre ”izvajalke ukazov”, Zdravniki ”v svojih sobanah pono?i”, medicinske sestre ”grelke postelj v sobanah” :)) ??? no šale na stran pojdimo k teoriji in seveda vsi vabljeni k diskusiji pod komentarji! Preberi več

Gorenjska je bogatejša za novo Fakulteto za zdravstvo Jesenice

brosura mag

Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, ki je bila akreditirana septembra 2006, je v letu 2014 uspelo preoblikovanje v Fakulteto za zdravstvo Jesenice (FZJ). Postopek preoblikovanja je tekel od 2011 naprej. Postati fakulteta pomeni, da visokošolski zavod izkazuje zadostno stopnjo razvitosti raziskovalnega dela na akreditirani znanstveni disciplini delovanja (zdravstvo) in kakovostne doma?e in mednarodne znanstvene objave. Preberi več