Naro?anje pacientov v ambulanto splošne medicine – a še vedno ?akajo

Kot vemo se že skoraj v vseh ambulantah naro?a na pregled k zdravniku. A vendar to za biti problem.
Preberi več

Odnos med medicinsko sestro in pacientom v ambulanti splošne medicine

Dandanes imamo ogromno novic, zgodb in pripetljajev na ra?un medicinskih sester , ki nas sprejmejo k zdravniku v razli?nih ambulantah.
Preberi več

Komunikacija v zdravstvu iz perspektive študenta

Komunikacija je kot vsi vemo izmenjavanje informacij med dvema ali ve? osebki.

Vendar pa je to le uradna definicija te besede, dosti bolj je pomembno dejstvo, da bo pacient glede na komunikacijo na oddelku doživljal svoj obisk zelo razli?no.

Preberi več

Nasmešek medicinske sestre?

Nenapisano pravilo je, da medicinska sestra mora imeti nasmešek na ustih in prijazno besedo na jeziku. Vsaj v moji praksi je tako.

Ve?krat pa se je verjetno marsikomu od nas pripetilo, da smo prišli na pregled in MS ni bila ravno dobre volje in se smejala.

Preberi več

Jesen življenja

Radi imamo stare katedrale, staro pohištvo, staro zlatnino, stare knjige in slike, toda popolnoma smo pozabili, da so tu stari ljudje lepi. (Lin Jutang)

Rojstvo, otroštvo, mladostništvo, odraslost in naposled starost so del življenja.

Preberi več

Nova pomlad življenja 20. vseslovensko sre?anje žensk z rakom dojke 2012

V Grand Hotelu Union v Ljubljani je Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pod ?astnim pokroviteljstvom Ministrstva za zdravje organiziralo jubilejno 20. strokovno, kulturno in družabno vseslovensko sre?anje žensk z rakom dojke Nova pomlad življenja.

Sre?anja so se udeležile ?lanice vseh dvajsetih skupin za samopomo?, ki delujejo v razli?nih krajih Slovenije. Tako so znova po?astile in praznovale leta svojega ‘novega življenja’ in zmage nad boleznijo.

Preberi več

Strokovnjaki opozarjajo na pravo?asno odkrivanje plju?nih bolezni

V Sloveniji vse ve? plju?nih bolezni, ki jih je potrebno zdraviti

Ljubljana, 10. maj 2012 – Astma in KOPB sta ?edalje bolj pogosti bolezni, ki zahtevata pravo?asno odkrivanje in ustrezno zdravljenje.

Preberi več

DNEVIH MEDICINSKIH SESTER IN BABIC 2012

Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije je organizirala 9. in 10. maja 2012 v Cankarjevem domu v Ljubljani prireditev z naslovom Dnevi medicinskih sester in babic Slovenije 2012

Prireditev je bila namenjena tako strokovni kot tudi širši javnosti, torej vsem prebivalkam in prebivalcem Slovenije.
Medicinske sestre so predstavile svoje delo, izvajale razli?ne meritve, svetovanja, predavanja in drugo.

Na dnevih medicinskih sester in babic je bilo  mnogo zanimivih stojnic in prireditev, katerih so se lahko obiskovalci udeležili.

Na ploš?adi pred Cankarjevim domom je bila tudi predstavitev reševalnih vozil in vojaške sanitete, kjer so si obiskovalci lahko pogledali vso razstavljeno opremo.