Nešteto razlogov za življenje – zaklju?ek kampanje

Simboli?en zaklju?ek kampanje Nešteto razlogov za življenje z izidom Knjige, ki jo piše življenje, in otvoritvijo stalne fotografske razstave

Preberi več

Reševalni prevozi med gospodarsko krizo

Novi ukrepi so sprejeti na podro?ju var?evanja v zdravstvu – natan?neje na podro?ju reševalne službe v letu 2012.

Bencin = 0 eur, Rekreacija reševalca in preventiva = 0 eur, Amortizacija reševalnih vozil = 0 eur, Izpuhi C02 v atmosfero= 0,0g, Nakup dodatne opreme v prihodnjih letih = 0 eur…

Zadovoljstvo in izboljšanje zdravstvenega stanja pacienta = neprecenljivo :)

Utrinki iz razprave strokovnjakov s podro?ja zdravstva – SLOVENCI SVOJE ZDRAVJE OCENJUJEMO KOT (ZELO) DOBRO

Philips z letošnjim letom v Sloveniji tudi intenzivneje predstavlja svoje aktivnosti na podro?ju medicine in zdravstva. Pri svojih inovacijah in izdelkih v ospredje postavlja posameznika, zato so izvedli raziskavo o zdravstvenem stanju Slovencev, rezultate pa primerjali z realnimi statisti?nimi podatki, kar so na okrogli mizi pokomentirali tudi strokovnjaki s podro?ja zdravstva. Pri vzpostavljanju trajnostnega sistema zdravstva vse ve?ji pomen pridobivajo pravo?asne diagnoze, klju?no vlogo pri tem pa imajo tehnološke inovacije in raziskave.

Preberi več

Najnovejši rešilec d.o.o

Napake, problemi in odstopanja v zdravstvenem sistemu z vidika reševalcev

Zgodba opisuje trenutno stanje zdravstvenega sistema – reševalne službe, napak in odstopanj v smislu organiziranosti, komunikacije in teko?ega dela ter opozoriti na vedno ve?jo fizi?no in psihi?no obremenitev reševalcev.

Stanje je povzeto po lastnih izkušnjah in diskusijah ostalih reševalcev iz gorenjske in osrednje Slovenije. Povzeto je bistvo in dogodki malenkostno odstopajo v pozitivno oz. negativno smer od posamezne reševalne postaje. Zajeti niso vsi problemi sicer bi bil spisek predolg.

Preberi več