»Dojenje – presegamo omejitve ?asa in prostora«

V Laškem je 7. in 8. oktobra potekal že 7. Mednarodni simpozij o dojenju in laktaciji z  naslovom »Dojenje – presegamo omejitve ?asa in prostora«. Predavali so ugledni doma?i in tuji predavatelji.
Vsebina simpozija je bila razdeljena v tri tematske sklope:
1.    Prehrana dojen?ka.
2.    Novorojencem prijazne porodnišnice v Sloveniji in tujini.
3.    Kenguru metoda, starševstvo in dojenje.

Preberi več

Koncert nešteto razlogov za življenje – fotoutrinki

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije pod ?astnim pokroviteljstvom ljubljanskega župana Zorana Jankovi?a je skupaj s poslovnim sistemom Mercator organiziral odli?en, bombasti?en koncert poln pozitivne in spodbudne energije s krasnim spremljevalnim programom, ki se je odvil 28.10.2011 v Stožicah.

Preberi več

Autism Connections Europe 2011

Ob zaklju?ku mednarodnega projekta ACE, ki se je za?el že leta 2009 in ga je sofinancirala Evropska komisija v okviru programa Vseživljenjsko u?enje, je v ?etrtek, 29. septembra 2011, v Mestnem muzeju Ljubljana potekala zaklju?na celodnevna konferenca, in sicer v sklopu 3. Festivala avtizma.

Preberi več

Utrinki iz fotografske razstave nešteto razlogov za življenje

Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, ki letos praznuje 25 let, je skupaj z agencijo Imelda Ogilvy v petek, 9. septembra 2011a, organiziralo slavnostno otvoritev fotografske razstave Nešteto razlogov za življenje v ljubljanskem Mestnem muzeju.

Preberi več

Piknik zdravega življenja fotoutrinki 2011

Piknik zdravega življenja je bil namenjem bolnikom z rakom, njihovim družinam, svojcem in vsem tistim, ki so se želeli spoznati z boleznijo ali pa podpreti delovanje društva, njihovo poslanstve ter prostovoljce.

Fotke: Jaka Jakopi?

Preberi več

Hipokratov otok in zdravstvo v Gr?iji

Hipokratov otok, Kos, Gr?ija. Kriza. Dopust dopust dopust krasen, nebo brez obla?ka, morje, mrzlo pivo in pe?en ligenj na rukolini posteljici s ?esnom :)

Preberi več

?okoladna torta?

Nov urgentni blok KCLJ?

Vedno ve? je bolnih, nesre?, poškodovanih… toda, ko se sprehodiš mimo klini?nega centra pa je gradbiš?e novega urgentnega bloka zapuš?eno, sameva slišati je žvižgati le veter izza luknjastih sten.. žalostno.

V bližini pa se ponosno bohoti nova garažna hiša urejena, negovana in polna življenja.

Sprašujem se le kaj je narobe v tej naši mali državici, da se toliko let ene in iste stvari ‘vle?ejo’ v nedogled…

Zanimajo me vaši pogledi in opažanja na to problematiko?

Odgovor zakaj še ni zadeva zaklju?ena….:

Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes, 7. marca 2012, razveljavil dva postopka javnega naro?anja v okviru izvedbe projekta DTS, ki sta bila v teku. Gre za javno naro?ilo za izvedbo gradbeno – obrtniških del  (JN11191/2011) in javno naro?ilo za izvedbo strojnih in elektro instalacij z instalacijsko opremo (JN13845/2011,  JN225/2012,  JN946/2012). Skupna vrednost obeh naro?il je okoli 60 milijonov evrov.
Po besedah ministra Gantarja je razveljavitev postopkov nujno potrebna zaradi ugotovljenih napak oz. nepravilnosti v obeh postopkih, izvedena pa bo tudi revizija celotnega poteka investicije DTS.

V postopku javnega naro?anja za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del je naro?nik prejel štiri ponudbe. V okviru faze pregleda teh ponudb so bila ugotovljena dejstva, ki izkazujejo, da je v postopku javnega naro?anja prišlo do napak oz. nepravilnosti, ki pomenijo oz. lahko pomenijo neskladno ravnanje s predpisi s podro?ja javnega naro?anja.

Nepravilnosti se nanašajo na ?lanstvo predstavnikov svetovalnega inženirja in vodje projekta IMOS, d. d., v strokovni komisiji, v povezavi z lastniškimi povezavami med enim od ponudnikov, to je Graditeljem Kamnik, d. d., in družbo IMOS holding, d. d. Zato je bila sprejeta odlo?itev, da se vsa ravnanja ministrstva v tem postopku razveljavijo in razveljavi postopek v celoti.

V postopku javnega naro?ila za izvedbo strojnih in elektro instalacij z instalacijsko opremo na DTS  smo s strani  Adriaing, d. o. o., Koper in družbe Makro 5, d. o. o., prejeli zahtevek za revizijo. Ocenili smo, da je zahtevek upravi?en, kar je tudi eden od razlogov za razveljavitev postopka.

Minister Gantar napoveduje tudi revizijo celotnega poteka investicije DTS – Diagnosti?no terapevtsko servisnega objekta UKC Ljubljana.

Danes je minister Gantar preklical tudi pooblastila UKC Ljubljana, ki se nanašajo na vodenje postopkov javnega naro?anja v okviru investicij UKC Ljubljana.

Preberi več

Pustite otroke!

Stara sem 33 let. Imam 4 letnega sin?ka, ki je zelo živ, zdrav in vesele narave.Naj povem, da sem sama že vrsto let uporabnica psihiatrije, kateri pa se zadnje ?ase pošteno oddaljujem saj se mi zdi, da v njej velikokaj smrdi.

Preberi več