Projekt virus in 1.december svetovni dan boja proti AIDS-u

IMG_8277Projekt VIRUS je javnozdravstveni projekt, ki poteka pod okriljem Društva študentov medicine Slovenije. S projektom želimo študentje medicine odgovoriti na problematiko spolno prenosljivih okužb (SPO) v Sloveniji.

Naše delovanje je osredoto?eno predvsem na dva nivoja: izobraževanje u?encev in dijakov o SPO in varni spolnosti na naših delavnicah ter izobraževanje oz. ozaveš?anje širše javnosti z vseslovensko akcijo ob 1. decembru – dnevu boja proti aidsu.

Delavnice potekajo tekom celega leta predvsem na osnovnih in srednjih šolah ljubljanske regije ter v nekaterih šolah v doma?ih krajih izvajalcev. Mladim skušamo na njim ?im prijaznejši in nevsiljiv na?in (t.i. peer education) približati tematiko spolnosti, jih izobraziti o SPO ter o zaš?iti pred njimi.

Poseben poudarek je deležna okužba z virusom HIV. Tako vsako leto izobrazimo med 3000 in 3500 mladih.

1. december je mednarodni dan boja proti aidsu.

Na ta dan povsod po svetu potekajo najrazli?nejše akcije in programi, ki ljudi opozarjajo na probleme okužbe z virusom HIV in aidsa. V Društvu študentov medicine Slovenije smo se že pred dvanajstimi leti odlo?ili, da tudi mi aktivno pristopimo k boju proti tej bolezni sodobnega sveta.

V ta namen bomo letos že enajsto leto zapored pod novim sloganom Prenašaj sporo?ilo, ne virusa organizirali akcijo »1. december – svetovni dan boja proti aidsu«.

Preberi več