Zdravstveni dom – Vizija prihodnosti

zd-kraj-zdravstveni-domS sprejetjem deklaracije iz Alma Ate pred ve? kot tridesetimi leti so se države sveta odlo?ile, da svoje zdravstvene politike usmerijo v osnovno zdravstveno dejavnost.

V naslednjih tridesetih letih se na svetovni ravni kljub deklarativnim pozivom in zavezanosti k tej strategiji premik na bolje ni zgodil.

To je bil razlog, da je Svetovna zdravstvena organizacija jeseni leta 2008 izdala novo poro?ilo, ki ponovno poziva države , da osnovni zdravstveni dejavnosti  posvetijo ve?jo pozornost in da svojo zdravstveno politiko preusmerijo od golih kazalcev u?inkovitosti in poslovne uspešnosti zdravstvenega sistema k zagotavljanju zdravstvenega varstva na osnovni ravni.

Preberi več