2. Majhnov dan – Aktualno v družinski medicini

 2. Majhnov dan se je odvijal v dvorani Celjanka na Celjskem sejmu 29. decembra 2007

Nekaj slikovnih utrinkov in zbornik predavanj.

2majhnov-dan-celje.jpg

2majhnov-dan.jpg

2-majhnov-dan-slovenija.jpg

Zbornik predavanj:

2. Majhnov dan ( klikni tu za download zbornika.)

Teme:  

Jana Govc Eržen. Šola hujšanja-primer dobre prakse
Nuša Konec Juričič. Krepitev duševnega zdravja na celjskem z vidika
javnega zdavja – primer iz prakse
Jožica Maučec Zakotnik SVIT – predstavitev državnega programa presejanja in
zgodnjega odkrivanja raka debelega črevesa
Dominika Novak Mlakar Opuščanje kajenja-projekt CINDI
Varovanje bolnikovih podatkov:
Janko Kersnik, Ksenija
Tušek Bunc
Dileme družinskega zdravnika pri ravnanju z
zdravstveno dokumentacijo in pri varovanju osebnih
podatkov

Mišič Klemen Varovanje bolnikovih podatkov v ambulanti
družinskega zdravnika

Vojko Flis Pravica do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo

Bolezni srca in žilja

Zlatko Fras, Lijana
Kragelj Zaletel, Ivan
Eržen, Jerneja Farkaš
Register oseb, ki jih ogrožajo srčno žilne bolezni

Damijana Šinigoj Nove smernice na področju kroničnega srčnega
popuščanja in družinski zdravnik

Andrej Kravos Periferna arterijska bolezen-obravnava v ambulanti
družinskega zdravnika

Mladi zdravniki

Darja Zupanc Mladi zdravniki in stres na delovnem mestu

Lahovnik Katarina Diabetično stopalo