16 EURACTova delavnica na Bledu Vključevanje bolnikov v zdravljenje

bled.jpg16. EURACTova delavnica na Bledu, od 18. do 22.9.2007: VKLJUÄŒEVANJE BOLNIKOV V ZDRAVLJENJE

Učitelji  bi morali svoje delo opravljati z ljubeznijo, skrbjo in spoštovanjem. Tisti, ki se s poučevanjem bolj ali manj redno ukvarjamo, bi se morali tega močno zavedati.

56 udeležencev iz 12 držav, učiteljev na področju družinske medicine, ki so se udeležili delavnice o vključevanju bolnika v zdravljenje, se tega nedvomno zaveda.

Nova spoznanja znanosti, bolj napredni načini sporazumevanja, predvsem pa visoka pričakovanja naših slušateljev nas obvezujejo k stalnemu izpopolnjevanju, proučevanju, napredovanju. Če je vse to učenje prežeto s prijetno atmosfero, z izmenjavo izkušenj in s spoznavanjem novih ljudi, so predpogoji za učenje več kot idealni.

Vse našteto so bili naši cilji pri organizaciji mednarodnega tečaja EURACT  na Bledu v preteklih letih. EURACT je evropsko združenje učiteljev v družinski medicini. Večinoma Bled, dvakrat pa tudi Kranjska gora sta nudila lepo ozadje za tečaj, ki vsako leto prinaša novo temo.  Letos je na vrsti vključevanje bolnikov v zdravljenje, način obravnave, ki se že dolgo vpleta v naše delo na različnih mestih in z različnimi imeni.

Vsaki mednarodni delavnici sledijo še tri delavnice v posameznih slovenskih regijah. Letos bodo od 15. do 17.11.v Moravcih, od 7. do 8.12. v Zrečah in od 11. do 12.1.2008 v Ljubljani. Običajno se jih udeleži od 30do 50 udeležencev.

Vključevanje bolnika v zdravljenje pomeni, da je bolnik seznanjen in informiran o svoji bolezni, da želi in/ali je obvezan prevzeti odgovornost za svoje zdravje, je vključen v sprejemanje odločitev o zdravljenju in medicinsko osebje spoštuje njegove potrebe.
Namesto avtoritativnega odločanja in pasivnosti bolnika se v medicini vse bolj uveljavlja soodločanje, pojasnjevanje, predstavitev različnih možnosti. Številne raziskave so ugotovile večjo zavzetost bolnika za zdravljenje, kadar ima možnost polnega razumevanja in aktivnega sodelovanja, posledično pa tudi soodločanja pri zdravljenju.
Teme prejšnjih let so bile npr. Zdravniške napake, obiski na domu, obravnava bolnika v skupnosti (stiki z ne-zdravstvenimi organizacijami v okolju, kjer deluje ambulanta)itd. Namen tečaja je  pokazati, kako učiti o tej določeni temi. Zato na delavnici redno uporabljamo različne tehnike učenja. Delo v majhnih skupinah se izmenjuje s plenarnimi predavanji, igranjem vlog, s pogovori, predstavitvam…Udeleženci so razdeljeni v več manjših skupin, ki med tečajem  pripravljajo končni izdelek: vsaka skupina izdela učni program na temo tečaja za določeno učno okolje. Na primer: kako učiti specializante družinske medicine o zdravniških napakah. Ti »paketi« so potem popotnica vsem udeležencem-učiteljem, ki jih prenesejo v lastno okolje, jih preizkusijo in uporabijo.
Vsi sodelujoči pridejo tudi na vrsti za ustno poročanje o delu skupine. Za zadrego in tremo je to pravšnje zdravilo, prav tako pa pride prav »trening« v tujem jeziku. Uradni jezik je namreč angleščina, udeleženci pa pridejo iz Turčije, Italije, Avstrije, Grčije, Izraela, Hrvaške,Irske,  Avstralije, Nemčije, Estonije…Kadar atmosfera zaprtih prostorov predavalnic postane pretežka, koristi morda hiter sprehod okoli jezera, ali pa za kakšna drugačna naravna osvežitev.
Katedra za družinsko medicino, Združenje  zdravnikov družinske medicine Slovenije v sodelovanje z Zdravstvenim domom Bled  se zavedamo, da je za uspešnost srečanja sprostitev še kako pomembna. Tako so nekatere aktivnosti postale že stalni del našega srečanja: plesni tečaj pod vodstvom profesorice plesa iz Ljubljane (nobeno predznanje ni potrebno, vsako leto obdelamo en nov ples, letos cha-cha in sambo), reden obisk vinske trte, ki so jo udeleženci simbolično posadili pred Zdravstvenim domom Bled (uradno se to imenuje »Vine inspection« z enojnim »v«, lepo prosim), pa vaterpolo  tekma »Slovenija against the rest of the world« (trikrat lahko ugibate, katera ekipa redno zmaguje)…večer ali dva ostaneta skrivnost do konca, presenečenja pa so različna: od znane ljudske umetnice Ljobe Jenče do artističnega para Sultanov. Slavnostna večerja je zadnje dejanje delavnice.

Letos je glasbena skupina pred trto zaigrala štiri skladbe iz držav, od koder so bili udeleženci (izraelsko, rusko, srbsko in slovensko). Program zadnjega večera smo morali prilagoditi zaradi vodne ujme v Sloveniji. in njenih posledic

V vseh teh letih se je spletlo že mnogo prijateljstev. Številnim šalam smo se nasmejali skupaj…Letos smo spravili ob sapo profesorja Švaba, ki smo mu nenapovedano zapeli v angleščino prepesnjeno izvedbo znane rojstnodnevne pesmi, in to kar vseh petdeset in nekaj čez…

Letošnja tema je torej vključevanje bolnikov v zdravljenje.
Namen tečaja je obravnava »vključevanje bolnika v zdravljenje«. Vključevanje bolnikov v zdravljenje torej premošča dve od osnovnih kompetenc družinske/splošne medicine: osredinjenost na bolnika in holistični način obravnave (kot nasprotje parcialnega).  Vključevanje bolnika v zdravljenje lahko predstavlja novo osnovo za odnos med zdravnikom in bolnikom in je hkrati kazalec kvalitete v zdravstvenih sistemih.

Po tečaju bi udeleženci morali:
-poznati možnosti za in oblike vključevanja bolnikov v zdravljenje;
-razumeti razloge za uvajanje vključevanja bolnikov v zdravljenje (tudi pri reševanju kliničnih primerov)
-vedeti, kako oceniti učinke vključevanja bolnika v zdravljenje v različnih programih reševanja primerov;
-sprejeti, da je vključevanje bolnika v zdravljenje način za izboljšanje kvalitete v zdravstvu;
-razumeti težave pri ocenjevanju učinkov vključevanja bolnika v zdravljenje;
-ceniti vse večjo odgovornost bolnikov za njihovo lastno zdravje;
-spoznati, da se morajo študenti in specializanti spoznati z vključevanjem bolnika v zdravljenje.

Program vključuje predstavitve, plenarna predavanja, igranje vlog, terensko delo, diskusije. Poročila posameznih držav o vključevanju bolnika v zdravljenje so zaželjena, dobrodošla in pripomorejo k pisanosti delavnice. Sobotno jutro bo namenjeno posameznim izbranim prezentacijam, povzetki so zaželeni na spodaj navedeni naslov do 15.7. Vodje tečaja bodo avtorje prispevkov obvestili o tem, kateri povzetki so bili sprejeti, do 31.8. Prezentacije bodo v obliki ustnih predstavitev in posterjev.
Splošne informacije
Delavnico prirejamo na Bledu, v hotelu Jelovica. Natančnejši podatki so dosegljivi na spletni strani www.euract.org
Dobrodošli drugo leto! Tema je že izbrana, med številnimi možnostmi je to Samozdravljenje (self-medication).
In-pri vsem pomanjkanju časa si le zapišite datum na koledar: Bled, v času od 16. do 20.9.2007.

Za organizacijski odbor asist. mag. Nena Kopčavar Guček, dr. med.sec.spl.med.

nena.jpg