V evropi do leta 2030 pomanjkanje 600.000 medicinskih sester

primanjkovanje medicinskih sester

Po projekcijah, raziskavah in analizah centra EU Skills Panorama Analytical Highlight (CEDEFOP) naj bi do leta 2030 v evropi primanjkovalo 600.000 medicinskih sester.

Potrebe po medicinskih sestrah se povečujejo vsako leto za cca. 10%. Je čas, da se politiki resno pričnejo ukvarjati s tem problemom in sprostijo zaposlovanje?!?!

Zakaj že zdaj primanjkuje ogromno medicinskih sester in bodo potrebe vse večje?

Delovna sila postaja vse starejša in pričakuje se velik odhod medicinskih sester v pokoj. Vedno več pa se jih odloča za delo izven evropske unije, kjer je plačilo boljše in manj obremenjujoče. Prebivalstvo se stara in pacientov je iz dneva v dan več.

Po evropskih anketah in raziskavah se povečuje nezadovoljstvo medicinskih sester z razmerami & pogoji na delovnem mestu in konstantnim zmanjševanjem plač!

Razlike med številom medicinskih sester v evropi na 100.000 prebivalcev so ogromne.

V Grčiji je 354 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev v Luksemburgu pa kar 1500. Povprečje v evropi pa je okoli 835 medicinskih sester na 100.000 prebivalcev (Vir: WHO 2011).

Doctor taking patient's blood pressure

Sodeč po večji mobilnosti medicinskih sester in prostem trgu EU se selitve dogajajo vedno bolj množično. Največ je povpraševanja in selitev v Avstrijo, Nemčijo ter skandinavske države. Pogoji dela in plače so od 2x do 3x višje kot pa npr. v Sloveniji, Poljski, Hrvaški, Češki, Madžarski…

Glavni krivdo za ‘nezaposlovanje’ medicinskih sester kljub potrebam pripisujejo gospodarski krizi. Posledično je s tem obremenitev večja in slabša oskrba pacientov kot tudi izgorevanje medicinskih sester. Zato je potrebna nujna sprememba zdravstvene politike v evropi že danes!

Slovenija ima že nekaj časa omejeno zaposlovanje in le še vprašanje časa je kdaj se bo zgodil večji odhod kadra v Avstrijo, Nemčijo, Švico, Norveško.

Takrat bo nastal velik problem v zdravstvenem prostoru.

Očitno se politiki ne zavedajo resnosti situacije in si nihče ne upa dregniti v zdravstveni sistem, ki kliče že nekaj časa po korenitih spremembah!